Varberg: Sjuksköterskornas anmälningar ledde till akut läkarbrist

Varberg: Sjuksköterskornas anmälningar ledde till akut läkarbrist
Sjukhuset i Varberg. Arkivbild: Wolfgangus Mozart

Två lex Maria-anmälningar från Varbergs sjukhus ledde i slutet av januari till så många sjukskrivningar bland läkarna att akuten tvingades stänga över en helg. Jourläkarna tycker att det råder en repressiv anmälarkultur på akuten och anser att sjuksköterskornas avvikelserapporter är en hämndaktion.

– Det är de orden jag har använt för att beskriva den verklighet våra primärjourläkare har förmedlat i våra samtal, säger läkarnas skyddsombud Thomas Zilling.

Det var i november förra året som två högprioriterade patienter fick vänta för länge på att bli läkarbedömda. Sjukhuset använder sig av triage, där det är sjuksköterskor som gör en första prioritering. Enligt dem skulle patienterna läkarbedömas inom en halvtimme. Men det tog sex respektive åtta timmar innan någon läkare tog sig an dem.

Skrev avvikelser

Detta rapporterade sjuksköterskorna i form av avvikelser. Med utgångspunkt från dem beslutade chefläkaren att göra lex Maria-anmälningar till Socialstyrelsen.

I samband med att lex-Maria-anmälningarna blev kända sjukskrevs många läkare. Samtidigt ökade belastningen på akutmottagningen på grund av bland annat vinterkräksjuka. Det gick inte längre att upprätthålla jourlinjen. Akuten fick stängas.

Ifrågasatta

Hallands läkarförening har, enligt ett pressmeddelande från Region Halland, ifrågasatt att händelserna över huvud taget rapporterades som avvikelser. Men Thomas Zilling säger att det är sjukhusledningens sätt att hantera rapporterna som man vänder sig mot.

– Förr hade akuten egna läkare men de drogs in av besparingsskäl. Jag förstår sjuksköterskorna på akuten som tycker att läkarna inte tar sig dit tillräckligt snabbt. Upplever personalen något som fel ska de rapportera det, men då ska ledningen enligt Socialstyrelsen undersöka verksamheten ur ett systemperspektiv, inte hänga ut enskilda personer, säger Thomas Zilling.

Mår dåligt

Ingen av sjuksköterskorna på akuten vill prata med Vårdfokus. Enligt Vårdförbundets skyddsombud Ulla Svensson mår all personal dåligt just nu, både de läkare som är inblandade i lex Maria-ärendena och de sjuksköterskor som skrev avvikelserapporterna.

Internt har det utretts om läkarna felat. Nyligen friades de av ledningen.

Läkarna har länge varit missnöjda med sin arbetssituation på akuten. De har vid flera tillfällen vänt sig till ledningen men anser sig inte ha fått gehör för sina synpunkter, bland annat vad gäller ohållbara arbetstider. I medierna har det beskrivits som en fejd mellan läkarna och ledningen.

– Nu måste vi gå vidare. Företagshälsovården är inkopplad och arbetsmiljön ska ses över, inte minst hur arbetstiderna kan förbättras för läkarna, säger Ulla Svensson.

Enligt Thomas Zilling har arbetet i stort sett återgått till det normala.

– Och det är vi glada för, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida