Vårdförbundet inledde världsdagen för psykisk hälsa

Organisera arbetslivet så att fler kan delta, sa Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund då Världsdagen för psykisk hälsa inleddes med en manifestation för arbete på Sergels torg i Stockholm i dag.

 
Anna-Karin Eklund sa att politiker och intresseorganisationer av olika slag måste diskutera tillsammans och ställa krav på varandra. Och hon ansåg att vården måste bli mycket bättre på att skapa helhet för patienterna. Alla ska få just det stöd de behöver, ingen ska känna sig utanför.

– Vi kan bli mycket bättre på att inte bara se det sjuka utan hela människan både i det enskilda vårdmötet, i det långsiktiga arbetet, och i att vara med och påverka både arbetsliv och samhälle. Alla måste ha samma möjlighet till ett bra liv. Tillträde till arbete är en självklarhet, sa hon.

Antecknande departementssekreterare

Klas Sundström är brukarinflytandesamordnare vid Psykiatrin Södra Stockholm. Han hävdade att både brukare och huvudmän vet vilka vägar som leder till arbete.  

– Om alla ska vara välkomna måste vi våga vidga arbetsmarknaden och använda de möjligheter som finns och framför allt måste de professionella tro att det är möjligt. Kunskapen om vägarna som leder till arbete känner både vi och huvudmännen till och vi måste lyfta fram dem tillsammans.

De professionella tycktes dock ha annat för sig än att delta i manifestationen, men bland de många plakaten i publiken syntes ett flitigt antecknande departementssekreterare från socialdepartementet.  

Författaren, journalisten och debattören Åsa Moberg berättade om sin personliga erfarenhet av att som egen företagare ha en anställd med funktionshandikapp. I tio år arbetade hon med sin dåvarande sambo som var manisk-depressiv.

– Det gav mig insikten att handikappade kan vara en guldgruva lika väl som en belastning om man tar vara på vars och ens förmågor.

Manifestationen anordnades av nätverket NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa.

 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida