Vårdförbundet kräver bättre arbetsmiljö på Östersunds sjukhus

Sjuksköterskorna på kirurgenhet 213 har haft det slitigt sedan före jul och nu har Vårdförbundets huvudskyddsombud dragit i nödbromsen.

Både arbetsbelastning och personalomsättning har varit hög på enheten och det har varit svårt för sjuksköterskorna att ta ut sina raster. Nyanställda har fått för kort introduktion och nyutbildade har fått arbeta natt trots att de är oerfarna, skriver Vårdförbundets huvudskyddsombud Kristine Isaksson i sin arbetsmiljöanmälan.

Har försökt allt

– I extralägen är det inte svårt att bemanna, för sjuksköterskorna ställer upp, de har en sådan töjmån och står ut och står ut, men det håller inte i längden. Det är ingen katastrofstämning i dag, men jag ångrar att jag inte har dragit i nödbromsen tidigare. Förra veckan hade vi en väldig tillströmning av patienter då sjuksköterskor fick arbeta extrapass och dubbelpass, säger hon.

Flera gånger har sjuksköterskorna tagit upp bristerna i arbetsmiljön på arbetsplatsträffar utan att känna något gehör. Problemen har också tagits upp i samverkan och centrumkommittéer. Det var efter att ha provat allt annat som huvudskyddsombudet gjorde sin anmälan.

Inte velat lyssna

– Arbetsgivaren har hållit för både öron och ögon och inte velat lyssna. Det är bara att konstatera att man inte tar till sig våra synpunkter. Och då får vi ta till det här.

I sin arbetsmiljöanmälan krävde Kristine Isaksson att arbetsbelastningen anpassas till sjuksköterskornas möjligheter att utföra sina uppgifter utan att riskera sin hälsa. Hon ville se en plan för hur nyanställda och nyutbildade ska få tillräcklig inskolning så att de känner sig säkra i arbetet och en plan för hur sjuksköterskorna ska kunna ta ut de raster och pauser som behövs för återhämtning.

Dessutom ville hon veta hur arbetsgivaren tar hänsyn till sjuksköterskornas behov av återhämtning innan de beordras vid vakanser, hög arbetsbelastning eller stor patienttillströmning. Och hon är inte nöjd med arbetsgivarens svar.

Hälften är vikarier

– Problemen med arbetsgivarens förslag är att de får effekt först i höst, det blir inte någon konkret ändring för medlemmarna här och nu. Det räcker inte med tanke på att sjuksköterskorna har varit trötta sedan i julas. Sjukhuset har så lite vikarier att man måste låna personal av varandra. På alla avdelningar jag var runt på i dag, mötte jag inlånade sjuksköterskor, både på medicin, kirurgen och ortopeden. På kirurgen är halva styrkan långtidsvikarier. Två av dem har sagt upp sig och flera funderar på att göra det.

Vårdförbundets arbetsmiljöanmälan har nu gått vidare till Arbetsmiljöverket.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida