Krisdrabbade Skåne

Vårdförbundet: Osmakligt att skylla på facket

Vårdförbundet: Osmakligt att skylla på facket
- Regionens personalpolitik är föråldrad. Numera finns fler arbetsgivare än de, säger Mats Runsten, Vårdförbundets ordförande i Skåne.

Vårdförbundet Skånes ordförande Mats Runsten rasar mot regionstyrelsens ordförande, som på en presskonferens igår kritiserade både facket och de sjuksköterskor som sagt upp sig samtidigt i Skåne.

”Varje sjuksköterska väljer själv var hon vill jobba”, säger Mats Runsten som svar på utspelet från regionens ledande S-politiker om att det pågår en mobilisering till massuppsägningar. 

Det var på Region Skånes presskonferens i går som regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) kom med indirekt kritik mot Vårdförbundet:

– Det är i grunden ett orimligt sätt att agera på arbetsmarknaden, att mobilisera till massuppsägningar för att driva frågor om arbetstagarens villkor, sa han enligt Sydsvenskan.

Tycker anklagelsen är absurd

Mats Runsten tycker att anklagelsen om att någon mobilisering sker är absurd.

– De kallar det massuppsägningar. Vi kallar det varje persons rätt att säga upp sig och byta jobb. Det är ingen otillåten stridsåtgärd utan ett utbrett missnöje med regionens personalpolitik, säger han.

När Regionstyrelsens ordförande kommenterade krisen inom Skånes barnsjukvård sade han att han anser att det är orimligt av sjuksköterskorna att driva arbetsmiljöfrågor genom massuppsägningar och inte genom sitt fackförbund. 

– Vi måste komma tillbaka till en situation där alla sjuksköterskor uppfattar att det är via sitt fackförbund som de ska driva frågor. Det handlar också om att Vårdförbundet Skåne måste ha det förtroendet från sina medlemmar. De har en resa att gå igenom, sa Henrik Fritzon.

Föråldrad personalpolitik

– Det är osmakligt av regionen att skylla sina problem med en föråldrad personalpolitik och dålig arbetsmiljö på Vårdförbundet. Våra medlemmar har förtroende för oss, men inte för arbetsgivaren, svarar Mats Runsten.

Han poängterar att det är arbetsgivaren som har ansvar för sina anställdas arbetsmiljö enligt lagstiftningen.

– Det är inte fackets fel att arbetsgivaren inte ansvarar för en vettig arbetsmiljö och att de anställda väljer att söka nya jobb. De är rädda om sin hälsa, och på dagens arbetsmarknad finns ett otal arbetsgivare att välja mellan, både privata och i kommunerna.

För att det inte ska bli kaos när och om ett trettiotal barnsjuksköterskor i Helsingborg och nästan alla nattbarnmorskor slutar i december-januari jobbar nu en skånsk krisgrupp med att säkra barnsjukvården, skriver Sydsvenskan.

Anestesi och operation

Vårdförbundet menar att problemet med den tuffa arbetsmiljön och bristande tid för återhämtning är utbredd i regionen. Mats Runsten nämner barnsjukvården och anestesin i Lund och operationsavdelningen i Malmö, som andra arbetsplatser där sjuksköterskornas situation är tuff.

Vårdförbundet Skåne har föreslagit att man för förbundets medlemsgrupper använder det arbetstidsmått för treskift som finns i det nuvarande kollektivavtalet. Det skulle sänka arbetstiden från 38,25 timmar till 34,33 timmar. Regionenen har inte svarat på det förslaget till lösning.

Regionstyrelsens ordförande hänvisade under presskonferensen till de pågående centrala förhandlingarna om ett nytt nattavtal mellan Vårdförbundet och arbetsgivarorgansiationen SKL, Sveriges kommuner och landsting. Hans fru, Heléne Fritzon (S), är ordförande i arbetsgivarsidans förhandlingsdelegation.

Försökt förhandla

Henrik Fritzon (S) vill också se en dialog med Vårdförbundet Skåne. Men Mats Runsten ställer sig frågande till det.

– Sådana här utspel främjar inte dialogen. Regionen skyller sina problem med arbetsmiljö och föråldrad personalpolitik på Vårdförbundet och att vi inte skulle ha förtroende från våra medlemmar, säger Mats Runsten. 

Han menar att Vårdförbundet har försökt flera gånger.

– Men det går inte att förhandla när regionen bara kommer med ultimatum.

Mats Runsten tycker att det är märkligt att en socialdemokratisk politiker lägger över arbetsgivarens svårigheter att behålla personal på facket.

– Vi är politiskt obundna, men man kan fråga sig varför en socialdemokratisk politiker uttalar sig så antifackligt. Socialdemokraterna brukar ha förståelse för fackligt arbete.

Kort om Skånes situation

  • I oktober hade drygt 30 sjuksköterskor vid barnkliniken på Helsingborgs lasarett sagt upp sig i protest mot att de inte får tillräckligt med tid för återhämtning.
  • Några har tagit tillbaka sina uppsägningar och regionen har anställt elva nya.
  • Regionen har bestämt sig för att inte gå sjuksköterskorna vid barnkliniken till mötes i deras krav på kortare arbetstider, något som tidigare skett bland annat för barnmorskorna i Helsingborg.
  • Nästan alla nattbarnmorskor vid Malmös förlossning sade också upp sig i oktober, efter att i många år ha klagat på underbemanning och ohållbara arbetstider.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida