Sommaren 2020

Vårdförbundet säger nej till semester i oktober

Vårdförbundet säger nej till semester i oktober
Nej, oktober kan inte räknas som en sommarsemestermånad, anser Vårdförbundet. Arkivbild: Getty images

Hur ska det bli med sommarsemestrarna i vården? Frågan har just varit uppe på förhandlingsbordet. Vårdförbundet har sagt nej till att förlänga sommaren till oktober, men kan tänka sig andra lösningar.

16 april 2020

Coronakrisen har överskuggat det mesta de senaste månaderna, även planeringen inför sommarens semestrar. För att hitta lösningar på hur anställda i landets kommuner och regioner, inte minst i vården, ska kunna få semester i sommar har Sveriges kommuner och regioner, SKR, satt sig vid förhandlingsbordet tillsammans med alla berörda fackförbund, däribland Vårdförbundet.

Varmt och ljust

Ett förslag från arbetsgivarsidan har varit att förlänga tiden då det går att få ta ut fyra veckors sammanhängande semester med oktober. Men det har samtliga berörda fackförbund sagt nej till.

Annelie Söderberg.

– Vi måste sträva efter att så många som möjligt får fyra veckors sammanhängande semester på sommaren, under de ljusa månaderna när det fortfarande är varmt och när familj och vänner har ledigt, säger Annelie Söderberg, Vårdförbundets förhandlingschef.

Om någon frivilligt vill avstå en vecka och vill ha semester vid en annan tidpunkt, då ska det ske med rejäl kompensation, anser hon. Precis som många regioner och kommuner tvingats lösa sommarbemanningen på senare år, eftersom bristen på personal i vården inte är någon ny fråga.

Redan pressad situation

Med tanke på just detta är hon extra orolig för hur det ska bli med sommarsemestrarna i år. Framför allt för att den här ledigheten kommer att behövas mer än någonsin för alla som sliter extra hårt, exempelvis i äldrevården och på sjukhusens avdelningar med svårt sjuka covid-19-patienter.

– Vi är oroade över att arbetsgivarna inte ska lyckas planera bemanningen så att våra medlemmar ska få den vila och återhämtningen som de behöver.

Men kan vårdpersonal verkligen räkna med att kunna få semester mitt under en pandemi?

– Det måste man utgå från och ansvaret ligger hos arbetsgivaren. Om medarbetarna inte får semester nu, när tänker arbetsgivaren då att de ska få den? Eventuellt har vi turen att vi får en lucka i pandemin i sommar, sedan finns risk för en andra och tredje våg i höst och nästa vår. Innan dess måste våra medlemmar hinna få sina semestrar, säger Annelie Söderberg.

Långsiktig planering

Hon anser att arbetsgivarna nu måste lyfta blicken från här-och-nu och ta ett större ansvar för att bemanningen i vården också håller på sikt. Inte minst för att personalen även måste räcka till för att ta hand om all vård som skjutits upp på grund av coronakrisen. Rent krasst handlar det om att vårdpersonal måste få chansen till återhämtning och en ordentlig semester för att inte bli sjuka själva, säger Annelie Söderberg.

– Klarar inte arbetsgivarna av att ta det här ansvaret kanske regeringen måste titta på frågan, hur vi får uthållighet i vårdens bemanning.

Redan i dag går det efter en MBL-förhandling att förlänga semesterperioden till från maj till september. Men för att klara den extrema situationen som är just nu behövs ännu mer flexibilitet, både när det gäller semesterperiodens längd och hur långt i förväg medarbetarna ska kunna få besked om sin semester anser Sveriges kommuner och landsting, SKR.

Senare besked

Enligt SKR:s biträdande förhandlingschef Jeanette Hedberg är det viktigt att hitta lösningar för att hårt kämpande vårpersonal ska kunna få semester. I nuläget pågår samtal med fackförbunden, både om semesterfrågan och andra viktiga frågor, berättar hon.

Ett förslag från SKR som Vårdförbundet är öppna för är att arbetsgivare ska kunna få bevilja sommarsemester med kortare framförhållning än enligt rådande regelverk.

– Det är något som våra medlemmar redan är vana vid. Många verkar hellre få sena besked än ett osäkert tidigt besked. Det säger ganska mycket om arbetssituationen för våra medlemmar, säger Annelie Söderberg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida