Vårdförbundsveckan: Nattvandring på Nus

Under dygnets mörkaste timmar for förtroendevalda för Vårdförbundet fram på sparkcykel genom Norrlands universitetssjukhus, Nus, och erbjöd frukt och samtal. »Rapportera avvikelser« var ett av deras budskap. ?

Att arbeta ständig natt innebär mycket ledig tid men även att man missar mycket av den information som ges dagtid. Det är också en anledning till Vårdförbundets nattvandring.

– Nattpersonalen riskerar att bli bortglömd, säger Jenny Olsson som var på Nus tillsammans med Charlotta Hellström.??

Förutom frukten delade de ut Vårdförbundets material om reflekterande samtal när de betade av några av sjukhusets många avdelningar. Att frågorna som ska ställas under de reflekterande samtalen är bra och viktiga är all personal de möter överens om, det som saknas är tid. Många upplever att tempot och vårdtyngden har ökat och när de tio nattimmarna är över vill de allra flesta bara hem.??

Likadant är det med avvikelserapporteringen, den är viktig men tar tid. Det som inte skrivs in direkt i patienternas journaler prioriteras ofta bort. Men inte överallt. På vårdavdelning e21 säger barnsjuksköterskan Petra Siljebo att hon upplever det som att avvikelserapporteringen har blivit mer synlig sedan färdigbehandlade ärenden har börjat lyftas upp på arbetsplatsträffen.?Vårdförbundets förtroendevalda är noga med att understryka att det är viktigt att avvikelserna rapporteras. Först då kan den röda tråden i systemet bli synlig som visar var de stora problemen finns och det blir möjligt att sätta press på ansvariga så att de åtgärdas.?

– Det handlar också om att uppmärksamma det som kunde gått illa, säger Charlotta Hellström.??

Klockan 03:12 rullar sparkcykeln ut från nattens sista stopp, blodcentralen, och en halvtimme senare är Charlotta Hellström och Jenny Olsson på väg hem i natten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida