VÅRDHISTORIA

Från idiot till medborgare. De utvecklingsstördas historiaKarl GrunewaldGothia förlag 2009www.gothiaforlag.se isbn 978-91-7205-619-0?

Utvecklingsstörda ansågs länge vara mer eller mind­re outvecklingsbara. Så sent som på 1960-talet kunde man i tidningarna läsa om skandaler när vården av dem granskades. Många hade vårdats som sängliggande hela livet. Det vittnades om fruktansvärda övergrepp, vanvård och misshandel.

I boken berättas om en luttrad inspektör som blev så förfärad av den vanvård han mötte vid en inspektion att han rusade ut och grät.

Som barnläkare såg bokens författare Karl Grunewald att vården i början av 1950-talet inte kunde erbjuda mycket för barn med hjärnskador. Han har hela sitt yrkesliv arbetat för att de ska kunna leva ett mer normalt liv och betonar de sociala och psykologiska faktorernas betydelse för varje individs utveckling. Under 1960-talet var han överinspektör för vården av utvecklingsstörda och fick kämpa mot dubbelmoral hos både politiker och andra beslutsfattare. Grunewald har med sitt engagemang vänt utvecklingen från anstaltsvård till familjestöd, daglig verksamhet och gruppbostäder. P S-K

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida