Vårdpersonal använder mer antidepressiva medel än andra yrkesgrupper

Vårdpersonal använder mer antidepressiva medel än andra yrkesgrupper
Depression är vanligare hos vårdpersonal än andra yrkesgrupper, visar dank studie. Foto: Colourbox

Personal i hälso- och sjukvården använder antidepressiva medel i större utsträckning än många andra branscher. Mest använder de som har mycket patientkontakter, visar en dansk forskningsstudie.

Fem tusen personer följdes för att studera kopplingen mellan användning av antidepressiv medicin och kontakt med människor i arbetet. Först undersöktes deras arbetsvillkor i olika branscher och fem år senare gjordes en uppföljning. Då hade 11.2 procent av dem som arbetade i vården börjat med antidepressiv medicin.

Det innebär 70 procents större risk att börja med antidepressiv medicin för dem som arbetar i vården jämfört med en kontrollgrupp som hade få utåtriktade kontakter i arbetet, rapporterar suntliv.nu.

Studien visade också att risken var betydligt högre för dem som arbetade med patienter hela tiden jämfört med dem som också arbetade med annat. Forskarna frågade också om känslomässiga krav i arbetet.

Den slutsats de drar av sin studie är att sjukvårdspersonal i Danmark löper en högre risk att drabbas av depression jämfört med andra och att det delvis beror på högre emotionella krav i arbetet. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida