Corona och arbetsmiljö

Varför aktiveras inte krislägesavtalet i Stockholm?

Varför aktiveras inte krislägesavtalet i Stockholm?
Gunilla George, Vårdförbundets avdelningsordförande i Stockholm, anser att Vårdförbundets medlemmar i Stockholm sliter enligt krislägesavtalet men utan de villkor som avtalet ger rätt till. Fotograf: Ulf Huett

Att schemalägga övertid som Region Stockholm gör just nu följer inte arbetstidslagen, det säger Vårdförbundets avdelningsordförande i Stockholm, Gunilla George, som vill att krislägesavtalet aktiveras. Regionen försöker hitta andra lösningar.

2 april 2020

Till personal på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm har det gått ut information om att fack och arbetsgivare har en överenskommelse om att sjuksköterskor ska kunna schemaläggas med 12,5-timmarpass, 4—5 pass i veckan. Men någon sådan överenskommelse finns inte, berättar Gunilla George, Vårdförbundets avdelningsordförande i Stockholm.

— Den överenskommelsen gäller med Kommunal, men inte Vårdförbundet. Vi har haft diskussioner om ett liknande avtal men tackat nej. Arbetsgivaren har nu sagt att den här informationen ska korrigeras, säger Gunilla George.

Läs också: ”När det gäller våra löner är det tydligen inte krisläge”

Övertid — men inte schemalagd

Så länge inte krislägesavtalet aktiveras gäller villkoren i avtalet AB och arbetstidslagen för Vårdförbundets medlemmar när de beordras övertid. Och enligt Gunilla George går det exempelvis inte enligt gällande regler att schemalägga övertiden.

— Nej, det bryter mot arbetstidslagen, säger hon.

Det Vårdförbundet vill är att Region Stockholm i stället ber Sveriges kommuner och regioner, SKR, om att få aktivera krislägesavtalet. Det skulle ge arbetsgivarna stor flexibilitet att använda personalen, som i gengäld får mycket bättre betalt.

Läs också: Vårdförbundet har sagt ja till krislägesavtalet

— Vi anser att förutsättningarna och förhållandena som finns på arbetsplatserna i Stockholm är så likt krislägesavtalet att det är dags att lösa ut det, säger Gunilla George.

Vill ha bättre villkor

Så varför aktiverar inte Stockholm krislägesavtalet? Det är en fråga som många i vården i Stockholm ställer sig just nu. Exempelvis anestesisjuksköterskan Johan Strand som börjat vårda svårt sjuka covid-19-patienter under 12-timmarspass.

”Om det här inte är ett krisläge, när är det då krisläge?”, frågar han sig i en artikel i Vårdfokus.

SKR om krisen

Om en förfrågan skulle komma in från Region Stockholm så kommer Sveriges kommuner och regioner, SKR, att göra en snabb bedömning, berättar SKR:s biträdande förhandlingschef Jeanette Hedberg.

Jeanette Hedberg, SKR.

— Vi har en hög beredskap för att aktivera krislägesavtalet. Men innan man gör det bör man titta på de möjligheter som finns i det vanliga kollektivavtalet, beordra övertid, göra omprioriteringar och förflytta personal. Men också hitta bemanningsförstärkningar från exempelvis privata vårdbolag, studenter, deltidsarbetare som kan gå upp i heltid och nyligen pensionerad personal. Nu jobbar Stockholm med att lösa bemanningen på det sättet, säger hon.

Men borde inte situationen i Stockholm kunna bedömas som en kris?

— Avtalet kan aktiveras om det föreligger ett krisläge i kombination med en omfattande och avgörande påverkan på personalförsörjningen. Jag kan inte kommentera läget i Stockholm eftersom jag inte är insatt i exakt hur det ser ut ute hos arbetsgivarna. Det är arbetsgivarna som bedömer detta. Vi prövar de ärenden som kommer in utifrån de kriterier som gäller i avtalet. Men vi vet att det är ett tufft läge på flera håll, särskilt i vården och omsorgen. Medarbetarna gör ett fantastiskt arbete under svåra förutsättningar.

Vad gäller så länge krisavtalet inte är aktiverat?

— Man ska följa de regler som finns i lag och avtal. Det är möjligt att beordra övertid inom de befintliga avtalen, säger Jeanette Hedberg.

Region Stockholm om krisen

Ulrika Sundquist, HR-direktör i Region Stockholm, svarar i ett mejl att krislägesavtalet kan aktiveras först när ”alla möjligheter i befintliga kollektivavtal” är uttömda och att regionen i första hand försöker klara vården genom att få in mer personal, exempelvis genom att styra om resurser till den akuta sjukvården.

”Läget medför också att våra medarbetare kommer att behöva arbeta övertid, men i första hand försöker vi på alla sätt få in fler resurser eftersom vi bedömer att det är en mer hållbar lösning”, skriver Ulrika Sundquist.

Begäran från en arbetsgivare

På torsdagsförmiddagen hade Region Stockholm ännu inte vänt sig till SKR med någon begäran om att få aktivera krislägesavtalet, enligt regionens presstjänst.

Sedan i fredags finns däremot en förfrågan från någon annan region eller kommun som vill aktivera krislägesavtalet, men SKR vill inte berätta vilken arbetsgivare det gäller.

”Inget nytt ärende har kommit in. Vi väntar på kompletteringar för att kunna bedöma det ärende vi fick in i fredags”, skriver SKR:s biträdande förhandlingschef Jeanette Hedberg i ett mejlsvar på torsdagsförmiddagen.

Krislägesavtalet

  • Krislägesavtalet mellan Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Vårdförbundet tecknades i torsdags förra veckan.
  • Avtalet innebär bland annat att arbetstiden kan utökas till 48 timmar i veckan, där den anställda får 220 procent av lönen per timme.
  • Avtalet ger en större flexibilitet för arbetsgivaren att använda personalen, som i gengäld får mycket bättre betalt. 
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida