Vellinges förbättringar av elevhälsan räcker inte för Socialstyrelsen

Vellinges förbättringar av elevhälsan räcker inte för Socialstyrelsen
Margaretha Olsson, ensam skolsköterska på Sundsgymnasiet, har fått mer tid på skolan. Men inte tillräckligt mycket.

Efter skolsköterskornas larm har Socialstyrelsen kritiserat Vellinge kommun för sin bristande skolhälsovård. Nu har arbetssituationen för Sundsgymnasiets enda skolsköterska förbättrats, men inte tillräckligt.

26 oktober 2011

Skolsköterskorna i Vellinge kommun slog i december förra året larm om att de inte kunde erbjuda eleverna på Sundsgymnasiet den skolhälsovård de har lagstadgad rätt till. 900 gymnasieelever skulle samsas om en skolsköterska två timmar i veckan.

”Det har känts jobbigt, som om jag har gjort ett dåligt jobb”, sa skolsköterskan Margaretha Olsson till Vårdfokus.

Efter skolsköterskornas larm granskade Socialstyrelsen elevhälsovården på skolan. Myndigheten gav skolsköterskorna rätt och kritiserade bland annat kommunen för att elever erbjuds sitt lagstadgade hälsobesök via skolans intranät. Socialstyrelsen krävde en förändring så att informationen når alla elever, oavsett deras förmåga att söka och ta del av den som ges via nätet.

Ställde två krav på kommunen

Två krav har Socialstyrelsen ställt: Uppfyll lagens krav på att erbjuda varje elev på gymnasiet minst ett hälsobesök, och redovisa hur vaccinationsprogram på entreprenad ska genomföras utan att verksamhetschefens ledningsansvar äventyras. Senast den 21 oktober skulle kommunen redovisa sina åtgärder.

Vellinge kommun har kommit in med en skrivelse, men Socialstyrelsen anser inte att åtgärderna är tillräckliga.

– Jag kan inte gå in på vilka åtgärder kommunen har vidtagit eller ska komplettera med eftersom det är ett pågående ärende. Något formellt beslut har inte fattats ännu, säger Anne-Lie Berg, inspektör vid Socialstyrelsens tillsynsenhet Syd.

Fortfarande inte bra

Margaretha Olsson, som är ensam skolsköterska på Sundsgymnasiet, har inte informerats om vilka åtgärder kommunen har redovisat för Socialstyrelsen. Hon berättar att hennes arbetssituation har blivit bättre – men inte bra.

– Tidigare hade jag sex timmar i veckan på Sundsgymnasiet, nu har jag två dagar i veckan samt hjälp för att hämta in tidigare skolhälsovårdsjournaler. Men det räcker inte. Jag har fullt upp med att erbjuda de omkring 300 eleverna i årskurs ett sitt lagstadgade hälsosamtal och hinner inte med spontanbesök eller förebyggande samtal, säger Margaretha Olsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida