Avtal 2019

”Vi står fortfarande långt ifrån varandra”

”Vi står fortfarande långt ifrån varandra”
Annelie Söderberg, Vårdförbundets förhandlingschef. Foto: Lars Nyman

Några dagar in på den förlängda avtalsrörelsen är Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting, SKL, överens om att fortsätta förhandla. Men parterna verkar stå långt ifrån varandra.

I stället för att skriva under ett nytt avtal när det gamla gick ut i söndags kom Vårdförbundet överens med arbetsgivarsidan, Sveriges kommuner och landsting, SKL, som förhandlar med Sobona (kommunala företag), om att fortsätta förhandlingarna.

Läs också: Förhandlingar om nytt avtal förlängs

Vill fortsätta förhandla

Avtalet är därför förlängt tills vidare, med 14 dagars uppsägningstid.

Niclas Lindahl, SKL.

– Det är många delar som ska bli en helhet och den har vi ännu inte fått ihop. Nu fortsätter vi förhandlingarna i syfte att nå en överenskommelse, säger SKL:s förhandlingschef Niclas Lindahl.

Han vill inte gå in på vad det är som går trögt. Men har under hela avtalsrörelsen tryckt på att arbetsgivarsidan vill ha ett nytt avtal som utgår från regionernas och kommunernas olika förutsättningar och ekonomi.

Lösning på kompetensbristen?

Vårdförbundet vill ha lönesatsningar och mer hälsosamma arbetstider, vilket enligt förbundet är viktigt för att lösa kompetensbristen i vården som i sin tur leder till stängda vårdplatser och växande köer.

Men hittills har arbetsgivarsidan inte visat något intresse av att diskutera kompetensbristen vid förhandlingsbordet, anser Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg.

– Vi står fortfarande långt ifrån varandra, säger hon.

Vad händer nu?

  • Just nu pågår avtalsförhandlingar om nya lön- och anställningsvillkor för Vårdförbundets yrkesgrupper i landet regioner, kommuner och kommunala bolag.
  • Vid förhandlingsbordet sitter Vårdförbundet och arbetsgivarorganisationerna SKL (regioner och kommuner) och Sobona (kommunala bolag).
  • Nuvarande avtal gick ut den sista mars, men parterna är överens om en förlängning och fortsätter förhandla.
  • Förhandlingarna gäller Huvudöverenskommelsen (HÖK). I HÖK:en ingår löneavtalet, avtalet om allmänna bestämmelser, AB och bilagor som exempelvis nattarbetstidsavtalet.


Vad gäller för mig?

  • När centrala förhandlingar pågår får inte fack och arbetsgivare förhandla lokalt. Du kan ha lönesamtal med din chef, men ni kan inte prata kronor och ören.
  • Nuvarande villkor gäller tills ett nytt avtal är på plats.

Vilka krav ställer Vårdförbundet i förhandlingarna?

  • God löneutveckling till alla plus 10 000 kronor extra till "särskilt yrkesskickliga".
  • Kortare arbetstid för nattarbetare i kommunerna enligt nattavtalet.
  • En fungerande löneprocess lokalt och samverkan kring hälsosam arbetstidsförläggning.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida