Vi vill inte arbeta fler helger!?

Arbetsgivarna löser den ekonomiska krisen genom att kraftigt försämra de vårdanställdas arbetstider, som vi har rapporterat på www.vardfacket.se, bland annat från Umas i Malmö. Rapporteringen har fått många kommentarer från hela landet. Här är ett urval: ?

2 oktober 2009

NEJ ochåter NEJ?
Jag vill inte arbeta fler helger och jag vet ingen annan kollega som vill det heller. Jag förväntar mig att Vårdförbundets styrelse agerar kraftfullt gentemot arbetsgivaren i denna fråga, NU! ?
– Kajsa Akutcentrum??

Sätt hårtmot hårt?
Hur många är beredda att säga upp sig om delade turer införs? Dags att skapa en minst lika stor debatt som under senaste sjuksköterskestrejken då lönerna diskuterades. Dags att sätta hårt mot hårt, annars blir sjuksköterskorna överkörda. ?
– Sjuksköterska i norr?

Enkelt!?
Vi kräver att som läkarna får ha arbetstid mellan 7.00 och 18.00 vardagar. Allt utöver detta räknas som jourtid och det arbete som då utförs ger ledighet och pengar. obs: Ironi, men kanske värt att fundera på och strida för. ?
– Surtanten??

Varannan helg?
Som jag ser det har Vårdförbundet själv bäddat för denna katastrof som drabbar oss nu. Detta genom att inte verka för att våra rekordlåga ob-tillägg höjs, år efter år ligger de kvar på samma nivå. Om de hade varit högre hade arbetsgivaren letat efter andra besparings- möjligheter. ?
– Calle?

Vägra arbeta delade turer?
Om alla kollektivt vägrar arbeta delade turer, så löser det sig, antar jag. Någon gång måste väl en arbetsgrupp säga »NEJ, nu får det räcka«. ?
– Kalle??

Ingenbarnomsorg?
Har tidigare haft ob-förskola på helgerna, som är ett måste då jag och min man arbetar inom vården. Nu kan inte vår kommun erbjuda detta längre och säger att det får vi fixa på ett annat sätt för våra tre barn. Vi har haft »turen« att min chef kunde ordna så att våra scheman aldrig krockade med varandra. (Vi har gemensam helg var 10:e vecka att umgås.) ?Nu ska Umas införa varannan helgtjänstgöring vilket gör att vi hamnar i en ohållbar situation. Arbetsgivaren Umas anser att bristen på barnomsorg inte är deras bekymmer. Vad ska då alla vi med omsorgsbehov göra på helgerna? På 70-, 80 och 90-talen fanns det i alla fall barntillsyn! ?
– Ann-Cristin, sjuksköterska Umas??

Dubbeltbetalt!?
Givetvis bör vårt magra ob höjas, 100 procent på helger! ?
– Johnny Wallin

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida