Vikariekrisen i Höganäs: ”Arbetsgivarsvar mest ett försvarstal”

Vikariekrisen i Höganäs: ”Arbetsgivarsvar mest ett försvarstal”
Speciellt nöjda med svaret från arbetsgivaren är inte sjuksköterskorna i Höganäs kommun.

Nyligen anmäldes Höganäs kommun till Arbetsmiljöverket för att inte har tillräcklig bemanning med sjuksköterskor i sommar. Nu har arbetsgivaren svarat. Men svaret liknar mest ett flummigt försvarstal.

Det anser Marie Harbing-Holgersson som är förtroendevald för Vårdförbundet i Höganäs kommun, och som har arbetat tillräckligt länge i kommunen för att känna igen ett mönster.

Några konkreta åtgärder anges inte i arbetsgivarens yttrande, annat än att det under hösten ska göras en uppföljning av sjuksköterskornas arbetssituation under den här sommaren.

Står på ruta noll

– Vi står där vi står, på ruta noll. Sådana här utvärderingar har gjorts vartenda år efter sommaren. Det blir ju inte mer folk för det. Och på något konstigt sätt reder vi ut det, säger Marie Harbing-Holgersson, som med det menar att sjuksköterskorna gör allt för att inte patienterna ska komma i kläm.

Men det har ett pris. I den anmälan som gjordes till Arbetsmiljöverket nyligen uttrycker Vårdförbundet en stark oro för att personalens hälsa står på spel. De sparar in på semestrar, går in på lediga tider och beordras att arbeta hela helgdagar när det egentligen bara var tänkt att de skulle ha beredskapsjour några timmar på morgonen.

Personalen gråter

Marie Harbing-Holgersson berättar om en kollega som är 67 år och som egentligen skulle ha gått i pension i våras. Arbetsgivaren har bett henne att stanna kvar över sommaren. Ändå rings hon in på sina lediga dagar.

– Här finns sjuksköterskor som gråter för att de inte orkar mer, säger Marie Harbing-Holgersson.

Arbetsgivarens svar är undertecknat av socialchefen Göran Jönsson. Han inleder med att hänvisa till en MBL-förhandling om sjuksköterskebemanningen som gjordes i början av maj. Vårdförbundet hade då ingenting att erinra mot arbetsgivarens förslag till hur det skulle lösas, påminner han.

– Vad vi inte visste då var att vi i slutet av maj skulle få flera patienter som är svårt sjuka och som kräver avancerad vård.  Situationen har förändrats kraftigt sedan i början på maj. Patienterna kräver i princip full sjukhusvård i hemmet, säger Marie Harbing-Holgersson

I Vårdförbundets anmälan till Arbetsmiljöverket beskrivs också hur det i kommunen i princip saknas vikarier, därför att arbetsgivaren har varit för sent ute med planeringen. Enligt socialchefen är detta inte riktigt. Det finns totalt 15 sjuksköterskor som arbetar som vikarier denna sommar.

– Jo, men vad jag vet handlar det i många fall bara om korttidsvikariat. De hinner inte sätta sig in i verksamheten och kan inte ta helhetsansvar och sköta omvårdnadsplaneringen.

En viktig orsak till att det är så svårt att få tag på vikarier tror Marie Harbing-Holgersson är lönen. Hon vet många som har börjat arbeta i Norge.

– Sen har vi har sjuksköterskor som har arbetat som vikarier hos oss men som anser att de har blivit så dåligt behandlade av Höganäs kommun att de istället har valt grannkommunen, där de dessutom får lite mer betalt.

Vad händer nu?

– Ärligt talat vet jag inte. Vi har så mycket att göra på jobbet att vi i princip inte hinner engagera oss i det här mer, säger hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida