Vill lagstifta om samverkan

Vill lagstifta om samverkan
Dokumentation och administration tar allt mer tid från patientarbetet. Foto: Istockphoto

Utredning. Snart kommer det slutliga förslaget om hur ?vården ska bli mer effektiv. Utredaren vill förstärka primärvården ?och lagstifta om mer samverkan mellan vårdgivare.

En anledning till att utredningen om hur vården ska bli mer effektiv kom till var missnöje med att vårdpersonal har för lite tid till patientarbete.?

Studier visar att både läkare och sjuksköterskor ägnar ungefär en tredjedel av sina arbetsdagar till direkt patientarbete.?

— Att kunna utnyttja tiden på bästa sätt är en arbetsmiljöfråga. Det ska kännas tillfredsställande och kul att gå till jobbet. I den svenska sjukvården har vi gjort oss av med underskötersk­or och administratörer, så problemet är att vårdpersonal måste ägna sin tid åt annat än det de är där för, säger utredaren Göran Stiernstedt.??

En stor del av arbetstiden går till indirekt patientarbete, som doku-mentation. Göran Stiernstedt kallar det dubbeldokumentation eftersom olika yrkesgrupper ofta skriver ner samma sorts uppgifter. Den ökar, men hans uppdrag är inte att ändra på det.

?— Den typen av administration är en fråga för lokala ledningsgrupper och det är en boll jag skickar tillbaka. Det är en otroligt viktig ledningsfråga att göra klart vem som ska göra vad. Men det är inget som går att lagstifta om, säger han.?

Myndigheters krav på riktlinjer, jämförelser och utvärderingar anser han leder till detaljstyrning, men inte heller den administrativa bördan kan han göra så mycket åt. ?

— Det jag kan göra är att rekommendera myndigheter att analysera vad deras krav leder till i form av ökad administration. ??

Så vad kan han då komma åt lagstiftningsvägen? Några av förslagen handlar om primärvårdens uppdrag.

?— Jag hoppas att följden blir att resurser överförs från sjukhus till primärvård. Vi är alldeles för sjukhustunga i dag.?

Eftersom mer och mer avancerad sjukvård sker i hemmen vill Göran Stiernstedt öppna för möjligheten att låta kommunerna anställa läkare. I likhet med den förra regeringens äldresamordnare, Eva Nilsson Bågenholm, vill han också att vårdgivare ska samverka kring de mest sjuka och resurskrävande patienterna. ?

— De största effektivitetsvinsterna får vi om vårdgivare blir bättre på att samverka i stället för att diskutera vem som har ansvar för vad. Därför kommer jag att föreslå lagstiftning kring mer samverkan, säger han.

?Vid årsskiftet ska utredningen presenteras för regeringen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida