Vill straffa sjukhuset i Västerås för den höga arbetsbelastningen

Vill straffa sjukhuset i Västerås för den höga arbetsbelastningen
Kirurgavdelningarna på Centrallasarettet i Västerås lyckas inte komma tillrätta med den höga arbetsbelastningen. Nu kan landstinget tvingas betala ett vite på 750 000 kronor.

Trots krav på åtgärder har kirurgavdelningarna på Centrallasarettet i Västerås inte lyckats minska arbetsbelastningen. Nu vill Arbetsmiljöverket att vitet på 750 000 kronor utdöms.

26 november 2012

Arbetsmiljöverket anser att landstinget inte har gjort tillräckligt för att minska arbetsbelastningen och yrkar därför att Förvaltningsrätten utdömer vitet på 750 000 kronor.

I sitt beslut skriver Arbetsmiljöverket att ett stort antal sjuksköterskor har slutat på grund av den låga lönen och arbetsförhållandena och att man tvingats stänga vårdplatser på grund av brist på sjuksköterskor. Det leder i sin tur till överbeläggningar, övertid och att personalen inte kan få ut sin kompledighet.

Långvariga problem

Arbetsbelastningen för de anställda vid kirurgavdelningarna på Centrallasarettet i Västerås har varit mycket hög under en längre tid.

Redan våren 2011 gjordes en vårdtyngdsmätning för att belysa arbetssituationen. Vårdtyngden överskred gränsen för god arbetsmiljö och nådde ofta taket för den gräns då personalen anses kunna sköta sitt arbete.

Mer personal behövs

Arbetsmiljöverket har krävt åtgärder för att anpassa arbetsmängden och påtalat att det krävs mer personalresurser eller att arbetsuppgifter tas bort. Myndigheten har också gjort ett flertal inspektioner för att se hur landstinget har lyckats med att sänka arbetsbelastningen och tidigare i höstas gjordes en ny vårdtyngdsmätning. Det visade sig då att arbetsbelastningen till och med var ännu högre än vid mätningen 2011.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida