Alla nya sjuksköterskejobb i Danmark ska bli heltid

De danska regionerna satsar för att komma loss ur deltidskulturen.

10 februari 2014

De allra flesta tjänster för sjuksköterskor ska slås ihop till heltid från den 1 januari 2014. Det sker efter ett beslut av Danske Regioner, intresseorganisation för de fem danska regionerna.

Beslutet är i linje med den önskan regionerna har att lösa den så kallade deltidskulturen i vården. Målet är att få fler sjuksköterskor att arbeta heltid.

Tvingas till deltid

– Vi vet att det inte är arbetsrelaterade orsaker till att vissa grupper väljer att arbeta deltid. Många studenter börjar sin karriär i en ofrivillig deltid. De tvingas till deltid från början och vänjer sig vid det som norm. Vi behöver förändras, det är ingen idé att utbilda tre anställda till två tjänster, säger Jens Stenbaek från partiet Venstre, som varit regionernas huvudförhandlare.

Det danska sjuksköterskeförbundet, Dansk sygepleier råd, välkomnar förändringen. Förbundet har sedan länge haft som krav att kåren ska ha rätt att arbeta heltid.

Arbetstempot högt

– Vi ser fram emot att diskutera med regionerna hur det ska genomföras. Arbetsbelastningen och tempot är en stor del av sjuksköterskornas arbete och trycket på dem gör att fler går ner i arbetstid. Därför krävs ett fokus på relationen mellan arbetsuppgifter och resurser, som ett förbättrat arbetsflöde och rutiner, mer prioritering och ökad kompetens. Det är en stor uppgift att förändra kulturen, säger Grete Christensen, ordförande i Dansk sygepleierråd och Sundhetskartellen.

Hur många av kommande anställningar som blir heltidstjänster är fortfarande oklart. Regionerna har en hel del undantag för tjänster som ska bli heltid. Det nya beslutet påverkar inte arbetstiden för de sjuksköterskor som redan arbetar, men kan bidra till att de som önskar gå upp i heltid får större möjlighet till det.

40 procent deltid

Siffror från den danska sjuksköterskeorganisationen visar att 49 procent av sjuksköterskorna som är anställda i regionerna arbetar 37 timmar eller mer i veckan, medan 40 procent arbetar mellan 30 och 36 timmar i veckan. Elva procent är anställda för att arbeta färre än 30 timmar per vecka.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida