Arbetstider

Almega säger ja till sänkt veckoarbetstid vid nattarbete

Almega säger ja till sänkt veckoarbetstid vid nattarbete
Vårdförbundets förhandlingschef, Annelie Söderberg, är glad över det nyligen underskrivna avtalet med Almega Vårdföretagarna. Foto: Lars Nyman

Vårdförbundet och de privata vårdarbetsgivarna inom Almega har slutit ett avtal. Efter nästan fem månaders förhandlingar har förbundet fått igenom viktiga krav på sänkt veckoarbetstid för medlemmar som arbetar natt.

Vårdförbundets förhandlingschef, Annelie Söderberg, ser avtalet som en stor framgång.

– Vi har nått väldigt långt. Det som gör mig mest glad är att privatanställda medlemmar inom vård och omsorg och äldreomsorg – som arbetar natt – nu får arbetstidsvillkor som motsvarar det avtal vi har inom offentlig sektor, säger hon.

Det nyligen underskrivna avtalet omfattar drygt 5 000 privatanställda medlemmar inom tre avtalsområden: vård och omsorg, äldreomsorg och företagshälsovård. Medlemmarna inom vård och omsorg och äldreomsorg omfattas av den nya veckoarbetstiden.

Sänkt veckoarbetstid

Avtalet innebär att den som arbetar ständig natt och mer än 30 procent natt får sin veckoarbetstid sänkt till 34 timmar och 20 minuter i veckan. Den som arbetar mellan 20 och 30 procent natt får veckoarbetstiden sänkt till 36 timmar och 20 minuter.

För dem som arbetar ständig natt innebär avtalet en sänkning av arbetstiden med 2 timmar i veckan från nuvarande 36 timmar och 20 minuter.

En av de viktiga framgångarna är, enligt Annelie Söderberg, att förbundet lyckats förhandla fram mer vila och återhämtning vid nattarbete.

– Dessutom innebär den sänkta arbetstiden att medlemmarna får mer tid för den omställning som behövs från att vara vaken på natten till att ställa om sin dygnsrytm och i stället sova då.

Överens om specialistbehov

Medlemmar inom företagshälsovården omfattas inte av de nya arbetstiderna för nattarbete eftersom de inte arbetar natt. Däremot omfattas även de av en protokollsanteckning som innebär att parterna ska förhandla fram en modell för utbildningsanställningar. Man har en samsyn när det gäller vikten av specialister i verksamheterna.

Tanken med protokollsanteckningen är att säkerställa att andelen specialistsjuksköterskor verkligen ökar, vilket ska följas upp under året.

– Vi är överens om att utbildningsanställningar är viktigt – både för att utveckla verksamheterna och för patientsäkerheten. För våra medlemmar innebär den samsynen ökade möjligheter till karriär- och löneutveckling, säger Annelie Söderberg.

Gav upp motståndet

Arbetsgivarna inom Almega har gått med på det för Vårdförbundet viktiga kravet med sänkt veckoarbetstid. Annelie Söderberg är glad över att det hårdnackade motståndet som fanns under hösten inte finns längre. Vad det beror på kan hon bara spekulera kring.

– Jag tror att man inom Almega är måna om att framstå som attraktiva arbetsgivare. I en tid när det är sådan brist på sjuksköterskor måste arbetsgivarna erbjuda villkor som gör det möjligt att rekrytera och behålla personal.

Du ser avtalet som en framgång, men vad har Vårdförbundet fått ge efter på?

– Allt ska ju finansieras och en sådan här stor sänkning av veckoarbetstiden kostar för arbetsgivarna. Det är en stor förändring och en del av det ska betalas med en viss procentsats av löneökningsutrymmet, på samma sätt som inom det avtal vi träffade på SKL-området. Å andra sidan innebär bristen på sjuksköterskor att arbetsgivarna får svårt att fullt ut genomföra avräkningarna, säger Annelie Söderberg.

Införs vid olika tidpunkter

Avtalet om arbetstidsbestämmelserna gäller från den 1 januari 2019 eller den tidpunkt som arbetsgivaren väljer utifrån verksamhetens behov. Dock senast den 1 juli 2020. Vid upphandlad verksamhet, där upphandling är inlämnad före den 1 februari 2019, gäller arbetstidsbestämmelserna när det avtalet träder i kraft.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida