Arbetstider

Nytt privat ambulansavtal klart

Nytt privat ambulansavtal klart
Tidpunkten för arbetstidsförkortningens införande kommer att variera över hela landet och mellan olika stationer. Arkivbild: Mostphotos

Nu ska även Vårdförbundets medlemmar som jobbar inom den privata ambulansen få kortare arbetstider vid rotation — men arbetstidsförkortningen dröjer. ARTIKELN ÄR UPPDATERAD.

30 juni 2017

Vårdförbundet och Almega Vårdföretagarna har i dag tecknat ett nytt avtal som rör privatanställd ambulanspersonal, ett avtal som kommer att ge mer tid för vila och återhämtning.

– Vi är mycket glada över att ha fått igenom förkortningar av arbetstiden i nivå med dem vi förhandlat fram för våra medlemmar i landstingsdriven ambulanssjukvård. Det här kommer att vara avgörande för att få en modern ambulanssjukvård som är både patientsäker, trafiksäker och ger hälsosamma arbetstider för medarbetarna, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro i ett pressmeddelande.

Så kortas arbetstiden

Enligt överenskommelsen sänks veckoarbetstiden vid rotationstjänstgöring med två till fyra timmar. Arbetstiden blir:

  • 36 timmar och 20 minuter för den som jobbar 20 procent natt eller mer.
  • 34 timmar och 20 minuter för den som arbetar 30 procent natt eller mer.

Men smakar det så kostar det. Eftersom så många inom ambulansen jobbar natt kommer ambulansföretagen att behöva anställa mer personal för att klara bemanningen när arbetstiderna kortas. Hur detta ska finansieras har varit den största stridsfrågan under förhandlingarna. Så sent som i onsdags trodde Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg att risken för strejk var stor.

Men parterna lyckades komma överens. Enligt det nya avtalet behöver inte ambulansföretagen genomföra arbetstidsförkortningen direkt, utan först när nya upphandlade avtal med landsting och regioner börjar gälla.

Kan införas tidigare

För exempelvis Stockholms två privata ambulansföretag innebär detta att kortare arbetstider vid rotation införs i början av 2019, enligt Ida Eklöf, biträdande förhandlingschef. Men hon tillägger att skillnaderna är stora mellan olika ambulansstationer i landet och att vissa medlemmar kommer att behöva vänta längre och vissa kortare tid på förändringen.

 Men precis som i SKL-avtalet är det möjligt att införa de kortare arbetstiderna tidigare om man kommer överens om detta lokalt. Och för många ambulansföretag som redan i dag har svårt att rekrytera skulle detta vara ett sätt att göra sig mer konkurrenskraftiga, säger Annelie Söderberg.

Förlängd semesterperiod

En annan eftergift som Vårdförbundet gjort är att förlänga semesterperioden, alltså den tid på sommaren som arbetsgivarna har rätt att förlägga de anställdas sommarsemester på.

Från och med att de kortare arbetstiderna införts får ambulansföretagen möjlighet att förlägga huvudsemestern under hela den kalendervecka som 1 juni finns i och motsvarande för sista augusti. Det innebär till exempel att om 1 juni är på en onsdag så räknas även måndagen och tisdagen i den veckan till huvudsemestern.

Kan påverka lönen 

Avtalet ger också arbetsgivaren möjlighet att göra en avräkning på löneutrymmet då arbetstidsförkortningen införs. Hur mycket detta kommer att handla om är inte avtalat, utan något som parterna behöver komma överens om lokalt.

I den privata ambulansens kollektivavtal finns det möjlighet att begära central konsultation. Det betyder att om det inte går att komma överens om det minskade löneutrymmet lokalt så kan Vårdförbundet centralt ta över förhandlingarna.

Många förbättringar

I det nya ambulansavtalet finns också många förbättringar som börjar gälla direkt, från och med i morgon den 1 juli då avtalet träder i kraft. Exempelvis höjs OB-nivåerna med 6,5 procent på tre år i enlighet med industrimärket.

I det centrala avtalet finns också en ny anställningsform inskriven, Akademisk specialisttjänstgöring, AST. Från och med nu, då arbetsgivare vill erbjuda sina sjuksköterskor att specialistutbilda sig så ska detta ske med bibehållen lön och inom ramen för anställning och kollektivavtal.

Annelie Söderberg gläder sig också åt att det nya avtalet ger alla medlemmar inom den privata ambulansen rätt till individuella kompetensutvecklingsplaner. Dessutom har parterna kommit överens om att sätta igång med ett gemensamt arbete gällande framtidens ambulanssjukvård.

 Detta visar att arbetsgivaren insett att det finns viktiga framtidsfrågor som behöver lösas i dialog med Vårdförbundet, säger hon.

Ett avtal för framtiden

En annan modernisering är att avtalet fått ett nytt namn: Bransch ambulans.

–  Det är glädjande att vi kommit överens om ett framtidsinriktat kollektivavtal för ambulanssjuksköterskor. Ett avtal som från och med nu för första gången är ett rent vårdavtal och där vi som parter gemensamt enats om ett framtidsarbete för att utveckla ambulansverksamheten som en viktig del i vården, säger Inga-Kari Fryklund, Vårdföretagarnas förbundsdirektör, i ett pressmeddelande.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida