Arbete under dygnsvila kan leda till löneavdrag

Arbete under dygnsvila kan leda till löneavdrag
Lena Sjölin, Vårdförbundets ordförande i Västerbotten. Foto: Jan Thomasson

Den som kallas in under sin dygnsvila i Västerbottens läns landsting kan få löneavdrag om hon inte accepterar att arbetsgivaren får dra tiden från kompsaldot.

Det här är konsekvensen av ett fall i Lycksele tidigare i år. En sjuksköterska arbetade drygt tre timmar under sin beredskap. I samband med hennes nästkommande ordinarie skift uppmanades hon att gå hem tidigare. Hon gjorde dock inte detta utan stannade kvar på arbetsplatsen. Trots detta drog arbetsgivaren tid från hennes kompsaldo.

Både sjuksköterskan och Vårdförbundet protesterade och förbundet ansåg att arbetsgivaren brutit mot flera bestämmelser. Bland annat ansåg förbundet att arbetsgivaren inte har rätt att mot den anställdes vilja dra tid från kompsaldot.

Landstinget erkände fel…

– Där har vi fått rätt. Arbetsgivaren har erkänt att det var fel och sjuksköterskan har fått tillbaka den tid som arbetsgivaren drog, säger Lena Sjölin, Vårdförbundets ordförande i Västerbotten (bilden).

Det här innebär dock inte att landstinget och Vårdförbundet är överens. Den lokala förhandling som hölls häromdagen slutade nämligen i oenighet. En orsak är hur avbrottet i dygnsvilan ska kompenseras.

…men tycker sig ändå ha rätt

I den nya arbetstidslag som gäller från och med den 1 januari i år sägs att den som måste gå in och arbeta under dygnsvilan ska kompenseras i samband med det skiftet eller nästkommande ordinarie skift. Om den anställde det dygnet inte får sammanhängande elva timmars dygnsvila, anser landstinget att det ska kompensera för inhoppet genom att till exempel förkorta nästa skift.

– Landstinget anser sig då ha rätt att antingen ta tid från kompsaldot eller göra löneavdrag eftersom vår medlem inte är på jobbet den tiden. Vi anser att medlemmen i stället ska få extra ersättning för att hon kallats in under sin lediga tid när hon hade sin dygnsvila, säger Lena Sjölin.

Nej till skadestånd

Oenigheten i förhandlingen hade ytterligare en orsak. Landstinget erkände visserligen att det var fel att ta tid från kompsaldot, men tyckte att det räckte med att hon fick tillbaka den tiden och sa nej till Vårdförbundets krav på skadestånd.

– Vi tycker det är märkligt; att först ta något och sedan tycka att det räcker att man lämnar tillbaka det sedan vi hade protesterat, säger Lena Sjölin.

Vad som händer nu är oklart, om och hur Vårdförbundet kan gå vidare. Det beror eventuellt på ett liknande fall inom Saco.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida