Arbetsgivaren skrotar populär modell för beredskapsarbete

Stor besvikelse bland operations- och anestesisjuksköterskor i Varberg. 

19 december 2014

För drygt två år sedan införde anestesikliniken i Varberg en modell som gjorde det mindre pressande med beredskap för anestesi- och operationssjuksköterskor. Nu säger arbetsgivaren upp den med hänvisning till patientsäkerheten.

Operationssjuksköterskan Camilla Bengtsson beskriver stämningen bland personalen som en blandning mellan uppgiven och upprorisk.

– Vi hade hittat en modell som innebar att medarbetare inte behövde binda upp sig en hel helg till en urusel ersättning, säger hon.

3 000 kronor för tre timmar

I stället för schemalagd beredskap kom personalen och arbetsgivaren överens om en lösning där växeltelefonister på jourläkares begäran har ringt in anestesi- och operationssjuksköterskor när förstärkning har behövts. Det kan ha varit vid en transport till annat sjukhus eller om två akuta operationer behövts utföras samtidigt.

Ersättningen har varit 3 000 kronor för tre timmar vid en transport och 2  200 kronor för tre timmar när dubbla arbetslag har behövts.

Det har varit frivilligt att hoppa in och ta ett extra arbetspass, och ett par gånger har det hänt att det inte har gått att få tag på personal. Därför anser arbetsgivaren att modellen inte är patientsäker.

– Modellen var riskanalyserad, men vi har sagt att man vid stora helger eller vid bryttiden mellan två semesterperioder kan ha en namngiven person som ska rycka in. Som en gardering, säger Camilla Bengtsson.

Inga hälsosamma arbetstider

Hon anser inte att den vanliga beredskapstjänstgöringen är särskilt patientsäker. Inte personalsäker heller.

– Det är för tungt för en ensam sjuksköterska att ha beredskap vid stora helger. När arbetsgivaren går tillbaka till vanlig beredskap är det inte hälsosamma arbetstider de tänker på.

Den 2 februari 2015 upphör beredskapsprojektet. Trots att både anestesi- och operationssjuksköterskor vill att det ska fortsätta.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida