Arbetstider. Dags för ny rastkampanj

5 oktober 2011

Flera av Vårdförbundets avdelningar uppmanar sina medlemmar att nogsamt ta ut sina raster under vecka 42. I Stockholm tjuvstartar man redan veckan före. ?

— Det är en patientsäkerhetsfråga. Dessutom behöver medlemmarna tänka på den egna hälsan, säger Ulla Althin, ordförande i Vårdförbundets avdelning Stockholm. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida