Arbetstider. Tvist i Östergötland avslutas i oenighet

När landstinget tog bort de olika arbetstidsmodellerna fick personalen välja: sänkt lön eller ökad arbetstid. Vårdförbundets protester har inte hjälpt.

SPARPAKET. För de anställda i Östergötlands landsting har det blivit tuffare tider med mer helgtjänstgöring och stopp för alla slags arbetstidsmodeller.

— Vi har nu träffat arbetsgivaren vid sammanlagt sex olika tillfällen utan att lyckas få några förändringar, säger Pia Molander, ombudsman för Vårdförbundet i Östergötland. Därför avslutas förhandlingarna i oenighet.

Östergötland har länge haft ett decentraliserat system där varje klinik har haft möjlighet att förlägga arbetstiderna efter behoven i verksamheten. Det har gjort att det funnits flera olika scheman som har inneburit kortare arbetsveckor med bibehållen heltidslön, framför allt för nattpersonal. Sammanlagt 400 medlemmar i Vårdförbundet har haft sådana scheman.

— Sedan satte landstingsledningen stopp för det med hänvisning till det ekonomiska läget.

Flera av våra medlemmar förlorar mellan 4 000 och 7 000 kronor i månaden på det, säger Pia Molander.

Ett fåtal ställen har fått behålla sina scheman. Thorax och sjukvårdsrådgivningen vid Linköpings universitetssjukhus har till exempel kunnat visa att de faktiskt tjänar på att ha särskilda arbetstidsmodeller. I Finspång fick nattsjuksköterskorna också behålla sin lägre arbetstid. Ledningen där var nöjd med systemet och orolig för att mista personalen om det försvann.

— Jag tror att arbetsgivaren måste försöka hitta långsiktiga lösningar på det här, annars blir nog följden att många slutar, säger Pia Molander.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida