Avtal på Helsingborgs lasarett trots protest

Vårdförbundet och Helsingborgs lasarett har tecknat ett avtal om arbetstider trots att medlemmarna sade nej. - Vi kände oss nödd och tvungna, säger Mats Runsten, vice ordförande avdelning Skåne.

Striden mellan arbetsgivare och fack har varit hård sedan Region Skåne sade upp arbetstidsavtalet i somras. I november röstade en majoritet av medlemmarna på Helsingborgs lasarett, 55 procent, nej till arbetsgivarens slutbud.

Efter medlemsomröstningen skickade Vårdförbundet ytterligare ett kompromissbud till arbetsgivaren, som avvisade det.

Då lade arbetsgivaren fram en ensidig lösning till nattrappa som innebar att alla ekonomiska ersättningar hade tagits bort.
– Det var ett kryphål som gjorde det omöjligt för oss att få tillbaka dem till förhandlingsbordet, säger Pia Arndorff, ordförande i Vårdförbundet Skåne.

I det läget beslutade parterna den 14 december till slut att ändå teckna det ursprungliga avtalet. Det gällde att hämta hem de vinster som ändå finns, menar hon

– Avtalet är sämre än det som vi hade tidigare men trots allt bättre än de allmänna bestämmelserna, AB, som finns i kollektivavtalet. Nu får vi ändå en ren arbetstidförkortning och anledningen till att vi tecknade detta är att få det reglerat, säger hon.

Ilska och förståelse från medlemmarna

Enligt Mats Runsten är reaktionerna bland medlemmarna blandade.
– Några tycker att det är bra att det blev ett avtal, andra tycker att det är skräp och att vi borde ha kunnat göra bättre, säger han.

Avtalet börjar gälla den 1 januari och löper tills vidare med sex månaders uppsägningstid.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida