Bemanning

”Beordran är en sista utväg vid akuta situationer”

”Beordran är en sista utväg vid akuta situationer”
Vårdförbundets jurist, Jeanette Lindgren Dahlin, reder ut begreppen kring beordran. Foto: Maria Ejd

"Min chef har beordrat mig att jobba fast jag snart ska ha semester. Vad ska jag göra?" Vårdförbundets jurist svarar på frågor kring vad som egentligen gäller vid beordran.

Semesterperioden närmar sig – den här sommaren liksom alla andra somrar. På förlossningen i Växjö är minst 200 sommarpass obemannade och när barnmorskorna säger nej till att skjuta upp sina semestrar har arbetsgivaren börjat beordra dem att arbeta på vakanta pass.

Är det verkligen tillåtet? Vårdfokus frågar Vårdförbundets jurist Jeanette Lindgren Dahlin.

När har arbetsgivaren rätt att beordra?

– Beordran innebär att arbetstagare upplever sig inte kunna säga nej till arbete. Det finns ingen överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare, utan arbetsgivaren säger: ”du måste.” Det kan en arbetsgivare ta till när alla andra alternativ är uttömda – under förutsättning att det är en akut situation. Det kan till exempel gälla en arbetstagare som går av sitt arbetspass och så finns det inte personal till nästa pass. I princip ska det alltså ske samma dag, men fortfarande: beordran är en sista utväg.

Hur vanligt är det med beordran?

– Centralt här på Vårdförbundet har vi ingen statistik över det, men vi vet att det är vanligast under sommaren och under storhelger.

Vad gäller i fallet med barnmorskorna i Växjö?

– Jag går inte in i något enskilt fall, men generellt har arbetsgivare inte rätt att beordra personal lång tid i förväg. Beordran kan användas som akut åtgärd samma dag. Alla arbetsgivare vet att sommaren kommer och att personal ska ha semester. Det är inte tillåtet att lösa sommarsituationen genom att beordra in personal långt i förväg.

När har arbetstagare rätt att säga nej till beordran?

– Generellt sett har arbetstagare inte rätt att neka till en beordran, men det finns två tydliga exempel på när man kan säga nej: när barntillsynen inte är ordnad, och när man har druckit alkohol. Jag råder den som blir beordrad att ta kontakt med Vårdförbundets förtroendevalda på arbetsplatsen eller med lokal avdelning.

Vad kan Vårdförbundet göra?

– Förtroendevalda kan titta på hur beordran har gått till och påpeka att ”tvånget” är fel använt, till exempel om det använts långt i förväg. Om arbetsgivaren står fast vid en beordran som bedöms vara felaktig kan en tvisteförhandling påkallas och i vissa fall kan det bli aktuellt med tolkningsföreträde.

Vad kan en metod som beordran leda till på arbetsplatsen?

– Att arbetstagare arbetar mer, blir trötta och gör en sämre insats. Det leder också till ett dåligt arbetsklimat. Det är inte genomtänkt och långsiktigt av arbetsgivare att använda sig av beordran och det ger inga bra signaler. Det handlar om tvång och överenskommelser är alltid det som fungerar bäst. Mitt tips till arbetsgivare är att erbjuda sådana villkor att arbetstagare trivs, stannar, gör ett bra jobb och orkar ett helt yrkesliv. Då kan alla få sin semester.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida