Bruten dygnsvila – då vill arbetsgivaren göra avdrag

Avdrag eller extra ersättning efter bruten dygnsvila, det diskuteras nu i Västerbotten.

Bakgrunden är ett fall i Lycksele. En sjuksköterska arbetade tre timmar under sin beredskap. I samband med hennes nästa ordinarie skift uppmanades hon av arbetsgivaren att gå hem tidigare. Hon gjorde inte det utan stannade kvar på arbetsplatsen. Trots detta, och mot hennes vilja, drog arbetsgivaren tid från hennes kompsaldo.

Vårdförbundet protesterade och fick delvis rätt vid förhandlingen i slutet av augusti. Arbetsgivaren erkände att det var fel att dra tid från kompsaldot mot sjuksköterskans vilja. Hon har nu fått tillbaka den tiden.
Däremot är Vårdförbundet och landstinget oense om hur bruten dygnsvila ska kompenseras i fortsättningen.

Enligt arbetstidslagen ska man kompenseras i samband med det avbrutna skiftet eller nästa om den anställde inte får elva timmars sammanhängande dygnsvila. Landstinget anser sig ha rätt att dra den tiden från kompsaldot eller, om det inte finns något kompsaldo, som löneavdrag eftersom den anställde har fått gå hem.

– Vi tycker att det är fel och anser att vår medlem i stället ska få extra ersättning för att hon har kallats in under sin lediga tid när hon har dygnsvila, säger Lena Sjölin, Vårdförbundets ordförande i Västerbotten.

Om och hur Vårdförbundet ska gå vidare är ännu oklart.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida