EU. Ingen kompromiss om arbetstiderna

Strax före jul fällde EU-parlamentet det förslag om arbetstidsdirektiv som kommissionen hade lagt fram.

30 april 2009

»Hut går hem!« sa en glad Sture Nordh, ordförande för tco, när eu-parlamentet hade förkastat eu-kommissionens och ministerrådets förslag till nytt arbetstidsdirektiv. Detta efter en intensiv kampanj från fackligt håll, där inte minst tco, som Vårdförbundet ingår i, hade haft en ledande roll.

Förslaget – som parlamentet alltså sa nej till – innebar bland annat följande:

  • Försämring av reglerna för jourtid och kompensationsledighet.
  • Möjlighet för arbetsgivaren att förlänga arbetstiden till 78 timmar i veckan. I dag är regeln 48 timmars arbetsvecka.
  • Ensidig rätt för arbetsgivaren att tillämpa årsarbetstid.

När parlamentet och ministerrådet inte är överens måste de försöka förhandla fram en kompromiss. Det är de förhandlingarna som nu har brutit samman.

Det nuvarande direktivet, som medger undantag från 48-timmarsregeln, gäller då som tidigare. Det gör också eg-domstolens domar som slår fast att all jourtid är arbetstid.

Sture Nordh är lite besviken men inte överraskad.

– Jag trodde uppriktigt sagt inte att förhandlingarna skulle lyckas under det tjeckiska ordförandeskapet – de har hela tiden varit stenhårda mot undantag från arbetstidsreglerna.

Han tror inte heller att frågan kommer upp i höst när Sverige är ordförande i eu. Efter eu-valet ska en ny kommission utses och den lär knappast finnas på plats förrän under senhösten.

Kanske tas frågan om arbetstidsdirektivet upp nästa vår, när Spanien är ordförande i eu.?– Och det är möjligen bra, säger Sture Nordh. Spanien har en bättre inställning i denna fråga än till exempel Tjeckien.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida