Fick 8 000 kronor i avdrag för två dagars vård av barn

Fick 8 000 kronor i avdrag för två dagars vård av barn
För två dagars frånvaro drog arbetsgivaren 8 000 kronor från sjuksköterskan Anna Burmans lön. Trots att arbetsgivaren anser att det är orimligt får hon inte tillbaka pengarna. Foto: Johan Eklund

Landstinget i Värmland drog 8 000 kronor från sjuksköterskans deltidslön för två dagars vård av barn. Arbetsgivaren inser det orimliga men vägrar betala tillbaka ett öre.

– Storleken på avdraget är en konsekvens av den schemaläggning vi har där man kan välja hur man jobbar. Sjuksköterskan har valt att jobba lite och då blir avdraget väldigt stort i förhållande till ett normalavdrag, säger personalchefen Gunnar Blomquist.

Det var i februari för två år sedan som sjuksköterskan Anna Burman var hemma två dagar för vård av sjukt barn. Hon arbetade då 25 procent, enbart helger, och var föräldraledig på resten av arbetstiden upp till heltid. Men samtidigt skolade hon in sitt barn på dagis och skulle därför mitt i en schemalagd period gå upp på 75 procents arbetstid.

Daglönen 1 200 kronor

 – Om jag har räknat rätt motsvarar 75 procents arbete en daglön på 1 200 kronor. Försäkringskassan har gett mig 900 kronor om dagen före skatt, men arbetsgivaren har dragit av 3 970 kronor per dag i två dagar. Hade de delat upp min schemaperiod i en på 25 procent och en på 75 så hade kvoten blivit rätt, hävdar Anna Burman.

På neonatalavdelningen på Centralsjukhuset i Karlstad där hon arbetar använder man ett kvotberäkningssystem som ger en del märkliga effekter.

– Ju mindre jag jobbar desto mer pengar blir jag av med vid vård av barn.  Vid 80 procent drar de 1 800 kronor per dag mot 1 200 kronor per dag på en heltid. Så nu jobbar jag heltid, men det är slitigt att jobba heltid med småbarn, säger Anna Burman.

Andra blivit varnade

Hon har också berättat om effekterna för sina kolleger och hennes närmaste chef har också varnat dem som varit föräldralediga efter Anna Burman.  

Vårdförbundet i Värmland har fört samtal om löneavdraget med chefer, personal- och ekonomiansvariga i två år men har nu kommit till vägs ände. Gunnar Persson, förtroendevald styrelseledamot på Vårdförbundet i Värmland, säger att arbetsgivarrepresentanterna medger att det är orimligt.

– Vi har försökt hjälpa medlemmen att få tillbaka en del av pengarna men arbetsgivaren rider på paragraferna. Avtalet är otydligt formulerat och då passar arbetsgivaren på att tolka skrivningarna så här, men de blandar ihop bonus- och poängsystem, säger han.

Gunnar Person har räknat ut att Anna Burmans avdrag motsvarar en lön på 80 000 kronor i månaden.

Rätt enligt arbetsgivaren

Vårdfokus.se ringer upp personalchefen Gunnar Blomquist som inte har hört talas om Anna Burmans fall men  som lovar att sätta sig in i ärendet. Tre dagar senare säger han:

– Ärendet är rätt hanterat och avdraget är rätt gjort. Det motsvarar förmodligen den tid hon har varit borta, säger Gunnar Blomquist.

Men avdraget motsvarar en månadslön på 80 000 kronor. Och från försäkringskassan fick hon bara sexhundra kronors ersättning per dag efter skatt.

– Jo, men det här slår åt båda håll, det är möjligt att hon vid ett annat tillfälle har fått en bättre ersättning än hon egentligen skulle ha haft.

Tycker du att det är ett rimligt avdrag?

– Jag håller med om att det är orimligt, men man måste hålla sig till en princip.

Går inte att rätta

Men om ni alla inser att summan är orimlig, går det då inte att rätta till?

– Spontant är det inte rimligt med så här extrema utfall i en modell. Men vi kan inte gå in och ändra i enskilda ärenden, då sänker vi hela systemet . I så fall måste man ha en princip för var gränsen går när det slår för mycket fel.

Gunnar Blomquist säger att landstinget nu gör en översyn av arbetstidsmodellerna med bonus- och poängsystem.

– Vi har sett andra oönskade effekter också. Till exempel har modellerna löneglidningseffekter jämfört med dem som går på normalscheman som innebär orättvisa mellan olika avdelningar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida