Fick rätt i att kräva rast efter fem timmar

Västra Götalandsregionen överklagar förvaltningsrättens dom i ambulansmålet.

– Överklagandet är för bedrövligt. Regionen vill ha undantag från de lagar som gäller inom all annan verksamhet. Så speciell är inte ambulansverksamheten. Ordinarie transportverksamhet har dessutom en mycket kraftfullare reglering avseende rast, vila och säkerhet, kommenterar Lars Swantesson, ombudsman på Vårdförbundet Västra Götaland. 

Beslut efter inspektion 

Det var vid en inspektion på Sahlgrenska universitetssjukhusets ambulansverksamhet i augusti förra året som Arbetsmiljöverket fick reda på att personalen ofta inte hann ta rast inom den lagstadgade gränsen på fem timmar.

Arbetsmiljöverket ville se en omedelbar rättning och gjordes inte den skulle ett vite på 250 000 kronor kopplas på i oktober, vilket också gjordes.

Förvaltningsrätten i Göteborg avslog arbetsgivarens önskan om inhibition och har nu prövat sakfrågan.

Rätten konstaterar att regionen har brutit mot bestämmelserna i arbetstidslagen utan att vare sig förhandla med facket om undantag eller ansöka om dispens hos Arbetsmiljöverket.

Västra Götalandsregionen har redan hunnit överklaga förvaltningsrättens dom. Skälen till överklagandet skickar arbetsgivaren in senare i februari.

Jonas Hamark, jurist vid Arbetsmiljöverket ser fram emot prövningen i kammarrätten.

– Detta är ett ovanligt arbetsmiljöärende och det är bra att det prövas i högre instans. Vårt beslut stod sig i förvaltningsrätten, lagstiftarna är väldigt tydliga med att det ska gå högst fem timmar, innan arbetstagarna får äta, säger han. 

I och med överklagandet avvaktar Arbetsmiljöverket kammarrättens utslag innan det eventuella vitet på 250 000 kronor begärs av arbetsgivaren.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida