Arbetstider

Försämrade arbetsvillkor leder till uppsägningar på Akademiska

Försämrade arbetsvillkor leder till uppsägningar på Akademiska
Vårdförbundets ordförande i Uppsala, Madeleine Grenå, hoppas på nya arbetstidsmodeller för medlemmarna på Akademiska sjukhuset. Foto: Karin Kronvall

I början av januari vill ledningen för Akademiska sjukhuset införa de egna arbetstidsmodellerna med fler arbetstimmar per vecka. Vårdförbundets ordförande i Uppsala Madeleine Grenå hoppas att det nya centrala nattarbetstidsavtalet får dem på andra tankar.

8 december 2016

Personalen på Akademiska sjukhuset i Uppsala fortsätter att säga upp sig i missnöje över försämrade arbetsvillkor. I dag skriver Uppsala Nya Tidning om sjuksköterskor på neonatalavdelningen som oroar sig för att barnen ska drabbas av deras nya arbetstider.

Det är två år sedan Vårdförbundet sa upp det lokala arbetstidsavtalet i hopp om att få till bättre lösningar för medlemmarna. Så blev det inte. När förhandlingarna bröt samman i september i år hade arbetsgivaren beslutat att införa egna arbetstidsmodeller – med fler arbetstimmar per vecka för personal som arbetar natt.

Hoppas på förändring

Arbetsgivarens modell, kallad Akademiska-modellen, är tänkt att införas efter nyår. Om inte det centrala nattarbetstidsavtalet som slutits mellan Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting får sjukhusledningen att ändra sig. Vårdförbundets ordförande i Uppsala, Madeleine Grenå, hoppas det.

– Eftersom så många säger upp sig i missnöje hoppas jag att de vill komma med konstruktiva lösningar tillsammans med oss. ”Använd oss”, är min uppmaning till dem. Det fungerar inte när arbetsgivaren ensidigt försöker hitta lösningar, säger hon.

Att stoppa personalflykten har högsta prioritet för Madeleine Grenå. Chefer som har börjat lägga scheman enligt Akademiska-modellen rapporter redan nu att de har svårt att få ihop det. Personalstyrkan räcker inte till.

– Jag hoppas att vi kan förhandla fram nya arbetstidsmodeller. Våra medlemmar hade velat behålla de gamla modellerna, men nu hoppas många att det nya centrala avtalet ska leda till nya förhandlingar med lokala anpassningar.

Befarar fortsatta uppsägningar

De försämrade villkoren för nattarbete berör många eftersom de flesta sjuksköterskor på sjukhuset har treskiftscheman. Mest utsatta är de som arbetar på intensivvårdsavdelningar, operationsavdelningar och på sjukhusets två akutmottagningar.

– Där är det högt tryck dygnets alla timmar och om inte något görs befarar jag att uppsägningarna, både från sjuksköterskor och barnmorskor, kommer att fortsätta. De som har sett arbetsgivarens förslag till nya scheman är väldigt oroliga och många arbetar redan deltid för att orka, säger Madeleine Grenå.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida