Forskare söker samband mellan cancer och nattarbete i tvillingstudie

Forskare söker samband mellan cancer och nattarbete i tvillingstudie
Om bröstcancer kan kopplas till långvarigt nattarbete ökar möjligheten att få det klassat som arbetsskada. Arkivbild: Colourbox

Allt tyder på att nattarbete ökar risken att insjukna i cancer, och nu hoppas professor Torbjörn Åkerstedt att en studie av det svenska tvillingregistret ska komma med resultat som avgör frågan.

Vårdfokus har flera gånger skrivit om det allt tydligare sambandet mellan bröstcancer och nattarbete.

Förra året berättade vi om biomedicinska analytikern Susanne Ericsson som blev först i Sverige med att anmäla sin bröstcancer som arbetsskada. 

I Danmark anses bevisen vara så starka att det går att få ersättning från arbetsskadeförsäkringen om man har arbetat natt i mer än 20 år. Flera danska sjuksköterskor har fått sin bröstcancer klassad som arbetsskada. 

Avgörande studie

 Men frågan är omdiskuterad och därför vill professor Torbjörn Åkerstedt vid Stressforskningsinstitutet nu göra en studie med hjälp av det svenska tvillingregistret. Sent i vår räknar han med att resultaten ska vara klara. 

– Allt tyder på att det finns ett samband som ger en ökad risk och vår studie kan förhoppningsvis vara avgörande, säger han. 

Melatonin kan påverka 

Drygt var tionde anställd har någon form av nattarbete och det finns även studier som pekar på viss ökad risk för andra typer av cancer, men här är osäkerheten större. I tvillingstudien kommer Torbjörn Åkerstedt även att titta på prostatacancer. 

Forskarna vet ännu inte varför nattarbete kan öka cancerrisken. Ett möjligt skäl kan vara att man genom att bli utsatt för ljus under natten påverkar halten av hormonet melatonin, vilket i sin tur har visat sig medföra olika störningar och förändringar. I den kommande studien ska forskarna även försöka få fram mer exakta uppgifter om hur stor risken är i förhållande till hur länge man har arbetat natt.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida