Från 5 000 upp till 20 000 kronor extra per vecka

Från 5 000 upp till 20 000 kronor extra per vecka
Vårdfokus kartläggning visar att det är stora skillnader mellan landstingen/regionerna i hur stor sommarbonus de erbjuder.

Det är stora skillnader på hur mycket arbetsgivarna betalar för att du ska jobba i stället för att ha semester. Vårdfokus har kartlagt hela landet.

Det har varit svårare än tidigare att rekrytera sjuksköterskor till sommarvikariat i år. Det säger flera chefer i landsting och regioner som Vårdfokus varit i kontakt med. I år erbjuder nästan alla extra pengar för flyttad semester.

– Vi har fått färre sökande samtidigt som vi har fler vakanser att täcka upp. Dessutom ser vi en ökad konkurrens från bemanningsföretag, säger Annette Daneryd, utvecklingschef vid Västmanlands sjukhus.

Lägst bonus i storstäderna

I Västmanland får den som flyttar sin semester utanför sommarmånaderna juni, juli och augusti 14 000 kronor extra per vecka. Det är betydligt mer än i till exempel Stockholm, Skåne, Västra Götaland och Jämtland där ersättningen ligger på 5 000 – 6 000 per vecka.

Allra mest betalar Blekinge, 20 000 kronor för en flyttad semestervecka.

En del har höjt ersättningen under våren när bristen på sjuksköterskor blivit allt mer kännbar. Region Gävleborg dubblade sin ersättning till 15 000 per vecka och i Västerbotten kan en barnmorska nu få 20 000 om hon jobbar en semestervecka.

65 000 kronor för hela semestern

Landstinget Västernorrland har också ökat sin semesterbonus så att den som låter bli att ta ut alla fyra veckorna i sommar får 65 000 kronor i bonus.

Region Kronoberg började med att erbjuda en extra ersättning på 25 procent av månadslönen för den som går in och jobbar en vecka och en hel extra månadslön för den som jobbar fyra veckor. Nu har man dubblat beloppet om det kan kopplas till att fler vårdplatser kan hållas öppna.

– Trots att vi lyckats rekrytera fler sjuksköterskor än förra sommaren så räcker det ändå inte till eftersom vi har ett sämre utgångsläge i år med många fler som är föräldralediga, studielediga, sjukskrivna eller borta av andra orsaker, säger personalchefen Pontus Juhlin.

Varnar för fallgropar

Beslutet att flytta sin semester måste var och en ta ställning till, anser Vårdförbundet, men varnar ändå för flera fallgropar.

– Vi rekommenderar inte våra medlemmar att göra det. Att inte få vara ledig tär på krafterna med hög risk för sjukskrivning på sikt, säger Jani´ Stjernström, ordförande för Vårdförbundet Västmanland.

Viktigt att tänka på är också att extra ersättningar beskattas högre än vanlig lön och det kan vara bra att räkna på hur mycket man får ut efter skatt.

Erfarenheter från tidigare somrar visar också att det kan bli svårt att få ut den flyttade semestern senare under hösten.

– Man ska komma ihåg att man bara har rätt att få ut sin huvudsemester under sommaren. Den som sparar till hösten kan inte kräva att få ut sin ledighet då och arbetsgivaren kan ensidigt besluta om att betala ut semestern i pengar i stället, säger Jani´ Stjernström.

Förlorar semestern i Sörmland

Det är just detta som har gjort att Sörmland som enda landsting beslutat att inte ha något generellt erbjudande om bonus för flyttad semester.

– Vi har haft det tidigare, men fick mycket kritik bland annat från fackligt håll för att de som skjutit upp ledigheten förlorade sin vecka eftersom det inte var möjligt att ta ut den senare, säger divisionschefen Hans Svensson, som håller i sommarplaneringen.

Men visst skulle åtgärden behövas även i Sörmland, för fortfarande återstår många luckor att fylla och verksamhetscheferna har efterfrågat ett allmänt sommartillägg. Nu finns bara möjligheten att betala för extrapass till den som går in under redan beviljad semester i max en vecka. Men då förlorar man den semesterveckan helt och hållet.

Vårdfokus kartläggning

  • Uppgifterna är insamlade under maj och kan ha förändrats eftersom bemanningsläget gör att en del landsting sockrat sina erbjudanden senare.
  • Sommarbonus gäller oftast bara för de verksamheter där det är svårt att bemanna.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida