Gävleborg: Ilska och oro inför ny modell för hemsjukvård

Ambulanspersonal som vårdar patienter hemma och mer jour och beredskap för de distriktssköterskor som blir kvar i landstinget, det blir resultatet av den nya organisationen. Kommunerna tar över hemsjukvården, men nobbar vård av mer akut karaktär.

Den första februari ska hemsjukvården i Gävleborg föras över till kommunerna. Men landstinget tvingas behålla ansvaret för patienter som behöver mindre än två veckors hemsjukvård. Dagtid blir det hälsocentralernas uppgift, nattetid ska ambulanspersonalen åka ut.

I en gemensam insändare i Arbetarbladet i dag skriver ambulanspersonal: ”Vi är oroliga för hur vi ska kunna upprätthålla den medicinska kompetensen med kontinuitet och fortbildning som distriktssköterskorna redan har för dessa uppgifter.”

Den kompetens och erfarenhet som distriktssköterskor har för avancerad vård i hemmiljö kommer vi aldrig att få, poängterar de.

Vem tar ansvar ?

De räknar med minst ett uppdrag per natt i ytterområdena och oroar sig för hur det ska gå när hemsjukvården kolliderar med ambulansuppdrag.

”Vem tar ansvar när vi måste avbryta ett sjukvårdsuppdrag och åka därifrån, eller när vi inte ens kommer fram på grund av högre prioriterade patienter”, frågar ambulanspersonalen och berättar om en händelse i Kramfors, som tidigare hade en liknande organisation. Där avled en patient för att ambulanssjuksköterskorna tvingades åka på ett larm med högre prioritet, skriver ambulanspersonalen.

Beredskap för distriktssköterskorna

Socialstyrelsen ansåg i det fallet att det måste finnas ett back up-system då ambulanspersonalen inte kan fungera som joursjuksköterskor. I Gävleborg ska distriktssköterskorna på landstingets hälsocentraler sköta hembesöken på helger och kvällar. Vissa ska dessutom ha beredskap i hemmet nattetid.

Det här har lett till stora protester från distriktssköterskorna som befarar att patienterna drabbas och att säkerheten blir lidande, skriver Arbetarbladet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida