arbetstider

Hälsorisker vid skiftarbete – det här visar forskningen

Hälsorisker vid skiftarbete – det här visar forskningen
För skiftarbetare är det viktigt att prioritera återhämtning och sömn efter besvärliga arbetsperioder. Foto: Mostphotos

Att jobba skift ökar risken att drabbas av trafikolyckor, arbetsskador och på lång sikt för att utveckla typ 2-diabetes, hjärtkärlsjukdom och viss cancer. Det visar en översiktsartikel av det nuvarande kunskapsläget.

5 december 2016
Dela artikeln

Av de svenskar som arbetar har 23 procent arbetstider som innefattar skiftarbete. I en nyligen publicerad översiktsartikel i Läkartidningen sammanfattas vad man i dag vet om hur skiftarbete påverkar hälsa och olycksrisk, samt vad sömnstörningar betyder för sambandet.

På kort sikt medför skiftarbete, speciellt nattarbete, sömnbrist och påtaglig trötthet. Att arbeta skift ökar risken för att drabbas av trafikolyckor och arbetsskador och långsiktigt för att få sjukdomar som typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdom, stroke, övervikt och vissa cancerformer, främst bröstcancer.

Måttlig risk

Att ha störd sömn har liknande konsekvenser för säkerhet och hälsa. Vilket tyder på att det är en trolig orsak för hur skiftarbete ökar risken för hälsoproblem och olyckor.

Det är den svenske stressforskaren Göran Kecklund vid Stockholms universitet som skrivit översiktsartikeln som är publicerad i tidskriften British Medical Journal.

Studien är baserad på 38 metaanalyser och 24 systematiska översikter. Sammantaget finns stöd för att skiftarbetet ökar risken för ovanstående sjukdomar, men riskökningen är måttlig.

En metaanalys för hjärtkärlsjukdom visade en överrisk på 23 procent.

Riskerna hör främst ihop med nattarbete. Studier av bröstcancer visar att det krävs lång exponering, minst 20 år, för att kunna se en säkerställd riskökning.

I artiklarna som ingår i studien ifrågasätts också sambanden mellan nattarbete och cancer och även hjärtkärlsjukdom. Huvudorsaken till det är att många undersökningar inte funnit något statistiskt säkerställt samband mellan skift- och nattarbete och sjukdomarna. Tidigare i år ifrågasattes bland annat sambandet mellan nattarbete och cancer i en stor studie (se länkar intill denna artikel).

Scheman som ger återhätmning

Sund livsstil och schemaläggning som tillåter regelbunden återhämtning kan minska hälsoriskerna vid skiftarbete, skriver Göran Kecklund.

Det är främst viktigt att undvika många arbetspass i följd och allt för korta viloperioder, mindre än 11 timmar mellan arbetspassen.

Dessa livsstilsvanor rekommenderas också:

  • Undvik äta på natten
  • Se till att få dagsljus för att inte störa dygnsrytmen
  • Var fysiskt aktiv för att motverka metabola störningar
  • Ta tupplurar före nattarbete
  • Prioritera återhämtning och sömn efter besvärliga arbetsperioder

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida