Indragna semestrar kan räddas av Vårdförbundet

På grund av strejken finns det risk för att många inte kan få semester i sommar. Men du som redan har fått den beviljad kan med stor sannolikhet se fram emot lata dagar.

Många av Vårdförbundets medlemmar undrar i dessa dagar vad som egentligen ska hända med deras sommarsemester. På grund av strejken är sjukvården hårt belastad och åtskilliga patienter har fått sina behandlingar uppskjutna. På något sätt måste köerna betas av och flera arbetsgivare har redan signalerat att det i år inte kan bli tal om några fyra veckors semester i sommar.

Enligt semesterlagen har varje arbetstagare rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni, juli och augusti. Men det finns undantag: kollektivavtalet kan ange något annat och arbetsgivaren kan hävda att särskilda skäl föreligger. Arbetsgivaren kan dock inte förlägga semestern till någon annan period än juni-augusti på egen hand utan måste först mbl-förhandla med Vårdförbundet. Det ska ske för varje enskild arbetstagare.

De som redan har fått sina semestrar skriftligt beviljade kan däremot ofta fortsätta att planera sin ledighet i lugn och ro, även om arbetsgivaren hävdar att den måste dras in. Exakt hur många som har fått sina redan beviljade semestrar eller andra ledigheter indragna går inte att svara på.

 – Men det är många. Och det är inte bara de som omfattas av konflikten som drabbats utan även andra som inte har varit uttagna i strejken, säger Jeanette Lindgren Dahlin som är jurist på Vårdförbundets kansli i Stockholm.

Ett beslut om semesterförläggning eller annan ledighet är en rättshandling som har bindande kraft. Beslutet kan inte ensidigt återkallas av arbetsgivaren om det inte har stöd i kollektivavtalet, lagen eller rådande rättspraxis.

Arbetsgivaren har också en skyldighet att förhandla med Vårdförbundet innan semestern dras in.

Runt om på Vårdförbundets lokalavdelningar har ombudsmännen påkallat tvisteförhandlingar i enskilda ärenden som rör indragna eller avbrutna semestrar, tjänstledigheter och andra ledigheter. Samtidigt har de i många fall lagt ett så kallat tolkningsföreträde, vilket innebär att medlemmen i efterhand inte kan ställas till svars om hon eller han inte infinner sig när arbetsgivaren anser att medlemmen ska finnas på plats och arbeta.

– I de fall Vårdförbundet som organisation tar på sig skulden kan det inte heller bli skäl för uppsägning, säger Jeanette Lindgren Dahlin.

Förbundet driver inga gruppärenden i det här fallet utan varje tvist, och tolkningsföreträde, gäller enskilda medlemmar. Den som inte själv kontaktar Vårdförbundet kommer således inte att vara skyddad.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida