Inga vikarier sätts in för mig

Finns det någon som har det som jag? Att behöva sköta tre personers jobb utan att få extra ersättning?

4 januari 2008

Jag jobbar som sjuksköterska på ett privat äldreboende där vi har 28 patienter, främst meddiagnosen alzheimer. Många av de boende är tunga att sköta och behöver hjälp med all adl. »Anhörigbiten« är stor eftersom en bra och kontinuerlig kontakt måste hållas på grund av att de boende inte alltid själva kan framföra sina önskemål.
Vi är två sjuksköterskor som jobbar dagtid på vardagar. Resten av dygnet är boendet bemannat av undersköterskor och vårdbiträden. Om det händer något akut med de boende under den tid ingen sjuksköterska är i tjänst, ska den personal som tjänstgör kontakta asih för att rådgöra med dem vad som behöver göras i det akuta läget. En av oss sjuksköterskor arbetar 75 procent och den andra 87,5 procent. Alltså är det inga heltidstjänster vi har.

Om en av oss sjukskötersk­or skulle vara sjuk så sätts ingen vikarie in, utan den som är på jobbet får ta över den andra sjuksköterskans jobb. Det blir alltså dubbel arbetsbörda.
Det här är också praxis vid semestrar. Likadant blir det om vår verksamhetschef är frånvarande, då får den ställföreträdande sjuksköterskan göra både sitt eget jobb och verksamhetschefens. Här kan det dock finnas en liten lättnad för denna sjuksköterska eftersom den andra sjuksköterskan brukar ta över en del arbetsuppgifter.
Riktigt svårt och pressande blir det när en sjuksköterska och verksamhetschefen olyckligtvis är borta på samma gång. Då måste den kvarvarande sjuksköterskan ta över verksamhetschefens och den andra sjuksköterskans jobb, samtidigt som hon har sina egna arbetsuppgifter. Det här har, tack och lov, inte hänt så många gånger men det händer!

Tilläggas kan att om någon av den övriga vård­personalen (undersköterskor, vårdbiträden) är borta så sätts alltid vikarier in. Samma sak gäller om kokerskan skulle vara borta.
När det olyckliga och mycket stressiga händer att man får flera personers arbetsuppgifter att ta hand om, alltså två eller tre jobb, dras ändå en rast på 45 minuter av som man inte får betalt för. Det säger sig självt att det inte finns en möjlighet i världen att hinna ta denna rast, och till och med under den tid man slänger i sig maten blir man störd.

Den som blivit drabbad mest av allt ensamarbete är jag eftersom jag inte har några småbarn som blir sjuka, inte har någon föräldraledighet att ta ut och jag oftast har hållit mig frisk. Har många gånger känt mig totalt slut när en sådan här arbetsdag börjar gå mot slutet, och efter några dagar efter den pärsen får jag garanterat ont i magen.
Något »merbetalt« har det aldrig varit fråga om och någon övertid för dessa perioder ska enligt ledningen inte förekomma. Arbetsuppgifterna ska klaras av på den tid man har. Självklart har jag massor av övertidstimmar som jag helst skulle vilja få ut i pengar eftersom jag inte arbetar 100 procent. Det skulle visa att det faktiskt behövs mer arbetstid, men sådant kommer inte fram.

Kan det här verkligen vara rimligt och lagligt? Företaget sparar in mycket pengar på att låta den arbetande sjuksköterskan ta över de andras arbetsuppgifter samtidigt som sjuksköterskan kör slut på sig och inte får någon som helst kompensation för sitt dubbla arbete.Finns det någon som är i liknande situation. I så fall: Hur löser ni det?

TEXT:– Snart utarbetad sjuksköterska

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida