Ingen EU-kompromiss om arbetstiderna

Strax innan jul fällde EU-parlamentet förslaget om arbetstidsdirektiv, som EU-kommissionen hade lagt fram. Nu har förhandlingarna om ett nytt direktiv strandat.

”Hut går hem!” TCO:s ordförande Sture Nordh var glad i december, när EU-parlamentet hade förkastat EU-kommissionens och ministerrådets förslag till nytt arbetstidsdirektiv. Med drygt 400 av de 785 rösterna sa parlamentet nej – efter en intensiv kampanj från fackligt håll, där inte minst TCO hade haft en ledande roll.

78 timmars veckoarbetstid

Förslaget – som parlamentet alltså sa nej till – innebar bland annat följande:

• Försämring av reglerna för jourtid och kompensationsledighet.

• Möjlighet för arbetsgivaren att förlänga arbetstiden till 78 timmar i veckan. I dag är regeln 48 timmars arbetsvecka, men till exempel Storbritannien har undantag – där är 60 timmar i veckan tillåtna.

• Ensidig rätt för arbetsgivaren att tillämpa årsarbetstid.

Jourtid räknas som arbetstid

Eftersom parlamentet och ministerrådet inte är överens måste de försöka förhandla fram en kompromiss. Det är de förhandlingarna som nu har brutit samman.

Det nuvarande direktivet, som medger undantag från 48-timmarsregeln, gäller då som tidigare. Det gör också EG-domstolens domar som slår fast att all jourtid är arbetstid.

Inte överraskad

Sture Nordh är lite besviken men inte överraskad.

– Jag trodde uppriktigt sagt inte att förhandlingarna skulle lyckas under det tjeckiska ordförandskapet – de har hela tiden varit stenhårda när det gäller möjligheten till undantag från arbetstidsreglerna.

Han tror inte heller att frågan kommer upp i höst när Sverige är ordförande i EU. Efter EU-valet ska en ny kommission utses och den lär knappast finnas på plats förrän under senhösten.

– Den nuvarande kommissionen finns förvisso kvar formellt, men de kommer att fungera som en expeditionsministär – flera av kommissionärerna är på väg bort.

Spanien tar över frågan

Kanske tas frågan om arbetstidsdirektivet upp nästa vår, när Spanien är ordförande i EU.

– Och det är möjligen bra, säger Sture Nordh. Spanien har en bättre inställning i denna fråga än till exempel Tjeckien.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida