Katastrofläge kan sättaarbetstidsregler ur spel

Hur ska vårdpersonalen räcka till? Och orka? Arbetsgivare och fack har börjat diskutera, men ännu har man inte kommit särskilt långt.?

Vaccinationskampanjen kommer att kräva resurser långt utöver de vanliga. För att tillgodose behoven kommer man att ta till övertid på kvällar och helger och arbetsgivaren kan begära så kallad nödfallsövertid. Man kan också göra avsteg från dygns- och veckovilan. ?

Problemen är många, dels kan vårdbehovet bli större, dels kan vårdpersonal också drabbas av svininfluensan och stanna hemma från jobbet.?

På central nivå har Vårdförbundet och arbetsgivarsidan inte haft några kontakter fram till Vårdfackets pressläggning. Det mesta av de problem som kan uppstå bör kunna lösas lokalt, tycker Vårdförbundet.

Läs mer: www.vardforbundet.se

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida