Forskning

Hjärnan kan ta stryk av skiftarbete

Hjärnan kan ta stryk av skiftarbete
Minnet och andra kognitiva förmågor tycks försämras vid skiftarbete. Arkivbild: Mostphotos

En svensk forskargrupp visar i en ny studie att  den kognitiva förmågan försämras  av skiftarbete. Det positiva är att den tycks kunna återhämta sig för den som slutar arbeta skift.

Forskare från Uppsala universitet och högskolan i Malmö har använt sig av data från cirka 7 000 individer som deltar i den svenska så kallade EpiHealth-studien.

För att se hur skiftarbete påverkade minnet, förmågan att lösa problem och andra kognitiva funktioner lät de deltagarna utföra ett särskilt test för just detta, Trail making test, som normalt sett tar längre tid att utföra ju äldre en person blir.

Resultatet visade att de som arbetar skift i dag och har gjort så under de senaste fem åren presterade sämre på testet jämfört med dem som inte arbetade skift. För dem som hade slutat arbeta skift för fem år sedan sågs dock ingen sådan prestationsförsämring.

– Det skulle kunna tyda på att det tar minst fem år för tidigare skiftarbetare att återhämta de hjärnfunktioner som är relevanta för utförandet av detta test, säger Christian Benedict, docent vid institutionen för neurovetenskap vid universitetet i Uppsala, i ett pressmeddelande.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida