lokalt avtal

Kortare arbetstid i Kalmar från i höst

Kortare arbetstid i Kalmar från i höst
Tora Elfversson Dahlström, ordförande för Vårdförbundet i Kalmar län.

Vårdförbundet i Kalmar län har kommit överens med landstinget om att de nya centrala bestämmelserna om kortare arbetstid ska vara införda senast i oktober.

– Ju tidigare vi kan införa de nya bestämmelserna om förkortad arbetstid desto bättre, säger Vårdförbundets ordförande i Kalmar, Tora Elfversson Dahlström.

Vårdförbundets nya centrala nattavtal ger kortare arbetstid (se faktaruta) från den 1 april 2018 om inte lokala parter kommer överens om att införa det tidigare. I Kalmar har man nu alltså kommit överens om att det ska vara infört senast oktober 2017.

Har en bra dialog

– Det känns som att vi har en bra dialog med landstinget och att vi har närmat oss varandra i hur vi tänker kring villkor, löner och karriärmöjligheter, säger Tora Elfversson Dahlström.

Ett avtal mellan Vårdförbundet och landstinget är nu undertecknat som berör lönebildning, arbetstider, utbildningsanställning, introduktionsår och karriärutveckling.

Där står bland annat att man ska arbeta för en god lönespridning och stimulera löneutveckling från nyutexaminerad till erfaren medarbetare.

– Vi vill se en tydlig löneprocess med klara lönekriterier som handlar om kompetens, arbetsuppgifter, erfarenhet och specialistkunskap, säger Tora Elfversson Dahlström.

Introduktionsår med start i höst

Ett arbete har också inletts för att ta fram en modell för introduktionsår och påbyggnadsår för sjuksköterskor. Enligt avtalet ska modellen starta hösten 2017.

– Vi vill självklart öka vår attraktivitet som arbetsgivare ytterligare. Det är viktigt att vi tillsammans med fackliga organisationer ser över förutsättningarna för exempelvis lönebildning, arbetstider och karriärutveckling, säger Kalmars HR-direktör Peter Rydasp i ett pressmeddelande.

Vårdförbundets nya nattavtal…

…ger vid rotation en arbetsvecka på 36 timmar och 20 minuter för den som jobbar 20 procent natt eller mer

…en arbetsvecka på 34 timmar och 20 minuter för den som jobbar 30 procent natt eller mer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida