Kortare arbetstider hetaste frågan

När Vårdförbundet i Gävleborg samlade medlemmar till »Årets dag« stod det klart att arbetstider blir en viktig fråga att ta itu med under året.

30 april 2009

De kommer från nord och syd och väst. Målet för de fullsatta bussarna är Centrum för lärande, den lokal där Vårdförbundet i Gävleborg har firat »Årets dag« varje år sedan 2002.

Iva-sjuksköterskan Marie Westerlund är förtroendevald för Vårdförbundet på sin arbetsplats på Hudiksvalls lasarett sedan 1997. Hon åker till Söderhamn med förväntningar:

– Det brukar alltid vara bra program på de här träffarna. Målinriktat men samtidigt lättsamt, säger hon.

Därför tycker hon att det är synd att inte fler av medlemmarna på hennes arbetsplats har kommit med på »Årets dag«. Iva i Hudiksvall har 40 sjukskötersk­or och alla är medlemmar i Vårdförbundet.

– I år var det tre anmälda utöver mig. Men två fick förhinder.

De sista eftersläntrarna smiter in genom dörren innan den stängs tolv minuter efter utsatt tid. Vårdförbundets förbundssekreterare Eva-Lisa Krabbe knyter an till sin egen koppling till länet – hon bor fortfarande i Hudiksvall och har ett förflutet både som ordförande och som ombudsman för Vårdförbundet i länet. Hon gör sitt för att organisationen ska nå målet att 80 procent av medlemmarna ska ha haft möjlighet att diskutera Vision 2018 som ju antogs på kongressen i november, och uppmanar dem att »prata lön – varje dag«.

Lyckades Eva-Lisa Krabbe få åhörarna att lyssna? På temat tala och lyssna spinner i alla fall Elaine Bergqvist. Hennes tes är att retorik är inte att tala, utan att få folk att lyssna. Den 27-åriga halvbrasilianskan från Stockholm med kandidatexamen i retorik – hon inleder med att berätta om alla dessa egenskaper för att åhörarna ska rensa skallen från nyfikenheten över ålder, kompetens och bakgrund – ger inte bara tips om det; hon berättar också om hur man kan bemöta olika härskartekniker. För sådana utövas inte av bara män mot kvinnor, utan av vem som helst mot vem som helst – om hon eller han får hållas. Och även om ämnet är allvarligt har auditoriet inte långt till skratt.

Skrattar gör åhörarna också under Görhan Hellströms ledning, när han tar dem med på en resa till »det ljuva livet« med »Arbetslivets Airlines«. Under resan hinner han såväl ge interiörer från jämställdhetsarbetet på dagis som att redogöra för toalettborstens afrodi­siakiska egenskaper.

Vid eftermiddagskaffet vidtar så diskussion om vad Vårdförbundet i Gävleborg ska arbeta med under det kommande året. Marie Westerlund bildar grupp med Yvonne Hansson, den enda kollega hon till slut fick med sig från iva hemma i Hudiksvall.

– Arbetstider. Arbetstider är det som engagerar medlemmarna på vår arbetsplats mest, slår Marie fast och får medhåll av Yvonne.

Kortare arbetstider vore, enligt de båda, en ekonomisk vinning för landstinget. Om sjuksköterskorna håller sig friska och verkligen orkar arbeta hela tiden fram till 65 så tjänar arbetsgivaren (också) på det.

Trots ohälsa kämpar sig många till jobbet.

– Man pratar om att sjukfrånvaron har gått ned. Jag skulle säga att problemet är att sjuknärvaron har gått upp, säger Yvonne Hansson.

Vilket kanske hjälper för stunden men inte i långa loppet. Inte för inte är den verkliga pensionsåldern i dag i genomsnitt 59,5 år.

Så medskicket till den nyvalda styrelsen för Vårdförbundet Gävleborg från medlemmarna på iva i Hudiksvall blir: »Jobba för kortare arbetstider!«

Ett mer privat medskick blir dessutom att fortsätta med »Årets dag«. Yvonne Hansson har varit på sin första »dag« och hon tycker att den har varit bra. Marie Westerlund har varit med varje gång sedan avdelningen började med den här typen av årsmöte.

– Årsmöte låter tråkigt. Årets dag låter roligare. Och jag tycker att de verkligen har lyckats med att fånga upp det som ligger i tiden med de program de har haft – precis som de har gjort i dag, säger hon.

Också Iréne Strandqvist pustar ut. Hon har hållit i ordförandeklubban i ett par månader sedan tidigare ordförande Gunilla Nordström fick ett jobberbjudande hon inte kunde motstå. Nu har hon räknat in 156 medlemmar på plats – det är rekord. Och det trots att det var oro i leden veckan innan; någon chef hade fått för sig att hon inte kunde bevilja ledigt för den kompetensutvecklingsdag som detta arrangemang utgör – och som arbetsgivaren centralt bejakar.

Innan hon kan ta bilen hem har hon sett den nya ordföranden Anna Wielbass väljas – och så förstås rullat ihop reklamställen, plockat ned tidningsklippen från utställningsskärmarna och samlat ihop överblivna matsäckspåsar vid dörren.

Årets dag i Söderhamn är slut.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida