Kräver maxgräns på grund av samband mellan nattarbete och cancer

Kräver maxgräns på grund av samband mellan nattarbete och cancer
Allt fler danskar får bröstcancer klassat som arbetsskada på grund av nattarbete. Flertalet har arbetat på sjuhus. Arkivbild: Colourbox

Dansk Sygeplejeråds vice ordförande Dorte Steenberg kräver nya maxgränser för nattarbete sedan ett internationellt cancerforskningsinstitut under WHO presenterat en ny rapport om nattarbete och cancer.

– Politikerna bör ta farorna med nattarbete på lika mycket allvar som de tar till exempel säkerheten på byggarbetsplatser, säger Dorte Steenberg till Dansk Sygeplejeråds nyhetsbrev Synergi.

I rapporten från IARC, the International agency for research on cancer, har experter från flera länder gått igenom över tusen vetenskapliga artiklar om sambanden mellan nattarbete och cancer. Och enligt forskaren Johnni Hansen vid Kræftens bekæmpelse (ungefär motsvarande Cancerfonden) visar rapporten att varningarna om risk för cancer vid nattarbete ska tas på mycket stort allvar, även om det behövs fler studier om sambanden. 

Förra året fick 29 personer med bröstcancer sin sjukdom klassad som arbetsskada i Danmark. I alla utom ett fall på grund av nattarbete.  20 av de nattarbetande hade arbetat på sjukhus.  Arbejdsskadestyelsen som beviljar ersättning håller som bäst på att granska rapporten.

– Det är otroligt viktigt att medarbetare som har sådan otur att de drabbas av bröstcancer kan få en berättigad ersättning. Och det är positivt att sambanden mellan bröstcancer och nattarbete uppmärksammas mer, säger Dansk Sygeplejeråds vice ordförande Dorte Steenberg till Synergi.

Hon tvivlar inte på att också fler faktorer inverkar, som motion och sund kost, men påpekar att arbetsgivarna är skyldiga att erbjuda hälsokontroller för dem som arbetar natt mer än 300 timmar om året.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida