Landstinget Dalarna höjer ob-tilläggen

Landstinget Dalarna höjer ob-tilläggen
Lars Ludvigsson, styrelseledamot i Vårdförbundet Dalarna. Foto: privat

Vårdförbundet hade hellre sett satsningar på hälsosamma arbetstider.

Utöver den höjning av ob-tilläggen som gjordes i det centrala avtalet i höstas väljer landstinget Dalarna att från årsskiftet höja ersättningen för obekväm arbetstid för Vårdförbundets medlemsgrupper och undersköterskor med 30 procent.

Ohälsosamma arbetstider

Ett arbetstidsavtal som reglerar nattarbete hade varit bättre, anser Vårdförbundet.

– Vi är inte emot en generell höjning av ob-tilläggen, men hade föredragit ett mer hälsosamt arbetstidsmått för dem som jobbar natt. Det är inte lättare att jobba många timmar på natten för att ersättningen är högre. Man kan inte motverka ohälsosamma arbetstider med bättre betalt, säger Lars Ludvigsson, styrelseledamot i Vårdförbundets avdelning Dalarna.

I reda pengar innebär de 30 procenten en höjning från 43,40 kronor i timmen till 56,40 för arbete på vardagsnätter och en höjning från 58,40 till 75,90 kronor i timmen för natt mot helg.

Premie för vidareutbildning

– Egentligen vill vi samma sak, att landstinget ska bli en attraktiv arbetsplats och locka unga till yrkena, men vi har olika syn på hur vi når dit. Jag är inte säker på att höjd ob är lösningen. För att göra yrket mer attraktivt hade nog snarare en hälsosam arbetstid varit en bättre investering och en mer långsiktig lösning, säger Lars Ludvigsson.

Förutom den höjda ob-ersättningen införs också en premie för sjuksköterskor som väljer att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor eller barnmorskor, men procentsatsen för den är ännu inte fastställd.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida