Långa arbetspass ökar risken för trafikolyckor

Sjuksköterskor som har långa arbetspass eller jobbar natt har en ökad risk för att råka ut för en trafikolycka. 

Förmågan att köra bil försämras kraftigt hos sjuksköterskor som arbetar natt, har långa pass, kämpar för att hålla sig vakna på jobbet eller sover för få timmar på dygnet. För sjuksköterskor som arbetar mer än 12,5 timmar i sträck är risken nästan fördubblad. Det här visar forskning som nyligen publicerades i den amerikanska tidskriften Sleep.
Forskare vid Grand Valley State University lät 895 heltidsarbetande sjuksköterskor under fyra veckor föra loggbok över arbets­tider, sömn och dåsighetsperioder.

Nästan 67 procent av sjuksköterskorna rapporterade att de åtminstone vid något tillfälle under den studerade perioden hade känt sig sömniga vid bilkörning. I genomsnitt kände de sig trötta vid bilkörning efter vart fjärde arbetspass.
Under de fyra veckor som studien pågick var sjuksköterskorna inblandade i inte mindre än 280 incidenter som antingen slutade i en trafikolycka eller var nära att göra det. Ju fler timmar de arbetade extra, desto större var risken.
– Det här är viktig forskning som stödjer det som tidigare är känt, nämligen att risken för att göra fel ökar efter långa arbetspass. Det anmärkningsvärda är att så många av Vårdförbundets medlemmar trots detta försvarar långa arbetspass på natten, säger ombudsman Cecilia Helldén på Vårdförbundet.

När den nya arbetstidslagen med krav på elva timmars dygnsvila och regler kring nattarbetstiden trädde i kraft vid årsskiftet försökte förbundet förgäves få till ett nytt synsätt kring de här frågorna.
– Tyvärr har de flesta av våra yrkesutövare protesterat eller kämpat emot den nya lagstiftningen och velat ha avvikelser från reglerna. Än mer anmärkningsvärt är att vårdens största huvudman, Sveriges kommuner och landsting, aktivt verkar för att få till en generell avvikelse. De om några borde väl vara intresserade av säker vård, säger Cecilia Helldén.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida