”Måltidsuppehåll i stället för rast en dålig idé”

”Måltidsuppehåll i stället för rast en dålig idé”
Många inom ambulansen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg vill inte ha tillbaka måltidsuppehållen, medan andra gärna hade slopat rasterna mot att de fick kortare arbetstid. Arkivbild: Mostphotos

Eftersom ambulanspersonalen på Sahlgrenska har svårt att ta rast kan Vårdförbundet tänka sig måltidsuppehåll. Det gillas inte av alla.

24 september 2015

Vårdfokus berättade i går att en ny tvist om rasterna seglat upp inom ambulansverksamheten på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Flera personer reagerade på uppgiften om att Vårdförbundet kan tänka sig gå med på måltidsuppehåll, i utbyte mot att de anställda får en något kortare arbetstid.

” Ta bort rasterna? Jag är evinnerligt trött på den här soppan. Vi ska ha matrast! Inget funkar i längden utan struktur!” skrev narkos- och ambulanssjuksköterskan Carl Mattsson på Vårdfokus Facebooksida strax efter publiceringen. Han fick medhåll av flera kolleger.

”Vi blir förlorarna”

– I slutändan är det vi som arbetar i ambulanserna som kommer att bli de stora förlorarna. Vi har provat måltidsuppehåll tidigare, och det fungerade inte. Återinförs det kommer vi att sitta mellan 8 och 14 timmar i bilen utan att över huvud taget få någon mat, säger han till Vårdfokus.

Han får medhåll av kollegan Nicklas Martinsson, som är förtroendevald för Vårdförbundet.

– Jag är kluven. Hade det fungerat skulle många problem lösas, men risken är stor att det blir som tidigare då man kunde jobba en hel dag utan att få något i sig. Även om rasterna ofta ställs in är det skönare de gånger man verkligen får rast, då är man borta från kartan och ingen kan nå en.

Splittrad personalgrupp

Men alla tycker inte som Carl Mattsson och Nicklas Martinsson.

– Det finns en splittring i personalgruppen. En del tycker att det är fantastiskt bra att vi har fått raster, medan andra tycker att måltidsuppehåll är bättre. Det vi hade vunnit med det senare är att vi skulle fått kortare arbetstid, vilket jag personligen hade föredragit, säger Pontus Johansson som också är förtroendevald för Vårdförbundet.

Undantag förekommer

Vårdförbundets hållning generellt är att medarbetarna alltid ska ha rätt till sina raster, speciellt att lunchen ska kunna ätas i lugn och ro och att man inte ska behöva stanna på arbetsplatsen.

Men undantag görs ibland för verksamheter där det av patientsäkerhetsskäl inte alltid är möjligt att ta rast.

I det centrala kollektivavtal som gäller för privata ambulansentreprenörer medges måltidsuppehåll. När Sahlgrenska universitetssjukhuset för tre år sedan tog över ambulansverksamhet från Falck AB valde man att följa kollektivavtalet för kommuner och landsting, där det är rast och inget annat som gäller. Många medarbetare var lättade över att slippa måltidsuppehållen.

Krävde skadestånd

Rätt snart visade det sig dock att de inte alltid fick ut sina raster. Vårdförbundet krävde skadestånd för brott mot kollektivavtalet. I samma veva kontaktades Arbetsmiljöverket, som till slut fick gehör i kammarrätten för att kräva regionen på 250 000 kronor i vite.

Innan dess hade dock myndigheten förklarat att frågan framöver borde kunna lösas genom ett lokalt avtal om måltidsuppehåll. Även Vårdförbundet såg det som en framkomlig väg, men fick nej av Sahlgrenska.

Den tvist som Vårdförbundet startade då har varit vilande i avvaktan på att en liknande konflikt om raster mellan Kommunal och Sveriges kommuner och landsting ska avgöras i Arbetsdomstolen. Men i måndags skickade Vårdförbundet in en ny tvisteframställan till arbetsgivaren sedan man fått fram uppgifter som visar att medlemmarna fortfarande inte får ut sina lagstadgade raster.

Skillnaden mellan rast & måltidsuppehåll

  • Rasten räknas inte in i arbetstiden, du får alltså inte betalt för den. I gengäld kan du använda tiden som du vill.
  • Måltidsuppehållet ingår i arbetstiden. Om inte arbetsgivaren medger det får du inte lämna arbetsplatsen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida