Medlemmar i Uppsala utan avtal om flextid

Vårdförbundet i Uppsala hade medlemmarna bakom sig när de sa nej till landstingets förslag till nytt flexavtal.

16 januari 2008

Vårdförbundets avdelning i Uppsala fortsätter kampen för nya arbetstidsavtal. Den 7 december ville landstinget ha svar på sitt senaste bud kring flexavtalet. Efter att ha kallat in ett förtroendemannaråd och kontaktat ett hundratal arbetsplatser blev svaret: nej!

– En majoritet av de medlemmar vi frågade tyckte inte att vi skulle anta arbetsgivarens bud. Det gör oss till den enda organisation som inte har något avtal om flextid med landstinget, säger Agneta Wiberg, ordförande i Uppsala.

Det innebär att från den 1 februari så gäller olika villkor för sjuksköterskor och undersköterskor. Läget är komplicerat, anser Agneta Wiberg som börjar undrar om det inte är bättre med övertidsersättning än med flextid för Vårdförbundets medlemmar.

– Andra alternativ skulle kunna vara att varken Kommunals eller våra medlemmar arbetar flextid, eller att arbetsgivaren tillåter flextid för Kommunals medlemmar men inte för våra, säger hon.

Inget av alternativen är några önskescenarion i hennes ögon.

Stelbenta arbetstidsmodeller

Parallellt med kampen om flextiden har nu Vårdförbundets förtroendevalda i Uppsala att ta ställning till landstingets förslag till nya arbetstidsmodeller. En första information har hållits och Agneta Wiberg anser att förslaget är ett steg tillbaka mot stelbenta modeller som byggde på personalförsörjning och utbytbarhet i stället för på verksamhetens behov.

– Arbetsgivarens förslag ger väldigt lite handlingsutrymme utan möjligheter att välja om man vill arbeta dag, natt eller både dag och natt, säger Agneta Wiberg.

Problemen kring arbetstiderna i Uppsalalandstinget anser hon beror på att arbetsgivaren mer än något annat vill spara pengar. Men inte bara det.

– Vi är också ett väldigt läkartätt landsting i förhållande till antalet sjuksköterskor. Arbetsgivaren har byggt upp en organisation med personalhandläggare vars främsta uppgift är att stödja divisionscheferna som är läkare och inte har dygnetrunttjänstgöring.

Det finns mycket kvar att göra innan målen i Vårdförbundets måldokument Dygnets alla timmar – att arbetstiderna ska vara ett ansvar för arbetsplatsnära chefer och förläggas efter verksamhetens mål – har uppnåtts, konstaterar ordföranden i Uppsala.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida