Nattarbete. Forskare söker samband med cancer

Mycket tyder på att nattarbete ökar risken för cancer. Det anser Torbjörn Åkerstedt som hoppas att en studie av tvillingregistret ska avgöra frågan.

2 januari 2013

Vårdfokus har flera gånger skrivit om sambandet mellan bröstcancer och nattarbete. Förra året berättade vi om biomedicinska analytikern Susanne Ericsson som blev först i Sverige med att anmäla sin bröstcancer som arbetsskada. ?

I Danmark anses bevisen vara så starka att det går att få ersättning från arbetsskadeförsäkringen om man har arbetat natt i mer än 20 år. Flera danska sjuksköterskor har fått sin bröstcancer klassad som arbetsskada. ?

Men frågan är omdiskuterad och de studier som gjorts har ifrågasatts. Därför vill professor Torbjörn Åkerstedt vid Stressforskningsinstitutet nu göra en studie med hjälp av det svenska tvillingregistret. Sent i vår räknar han med att resultaten ska vara klara. ?

— Mycket tyder på att det finns ett samband som ger en ökad risk och vår forskning kan förhoppningsvis bli avgörande, säger han. ??

Drygt var tionde anställd har någon form av nattarbete och det finns även studier som pekar på ökad risk för andra typer av cancer, men här är osäkerheten större. Tvillingstudien ska även titta på prostatacancer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida