Nattsjuksköterskor i Halland får upp till 3 000 kronor i lönetillägg

Nattsjuksköterskor i Halland får upp till 3 000 kronor i lönetillägg
Ordföranden för Vårdförbundets avdelning i Halland, Camilla Henningsson, ser lönetillägget som en framgång. Arkivbild: Avdelning Halland.

En framgång, tycker Vårdförbundet.

29 oktober 2013

Från och med den 1 november får sjuksköterskor som arbetar enbart natt ett lönetillägg på upp till 3 000 i månaden. Ordföranden för Vårdförbundets avdelning i Halland, Camilla Henningsson, är positiv.

– Vi har länge haft samtal med arbetsgivaren om bättre arbetsvillkor. Få orkar arbeta enbart natt, men det är också en ekonomisk fråga. De som inte finns på arbetsplatsen på dagarna får svårt att bidra till verksamhetens utveckling och därmed svårt att hänga med i löneutvecklingen. Det här är ett steg i en värderingsförändring som vi har önskat länge, säger hon.

Hallands sjukhus har svårt att rekrytera sjuksköterskor och särskilt svårt är det att bemanna nattpassen. Hittills har bristen lösts genom att befintlig personal har arbetat extrapass och genom inhyrd personal från bemanningsföretag. ”Situationen har blivit så allvarlig att regionen väljer att göra en riktad insats som en del i att lösa problemet”, säger personaldirektören i ett pressmeddelande.

Samtalen fortsätter

Lönetillägget är relaterat till sysselsättningsgraden och gäller både allmänsjuksköterskor, vidareutbildade sjuksköterskor och barnmorskor.

Men kampen för bättre arbetsvillkor för alla medlemmar upphör inte på grund av det här. Det pågår samtal mellan Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting, SKL, om hälsosamma arbetstider och de samtalen fortsätter även i Halland.

– Det här kan ge ringar på vattnet. Om fler nu vill arbeta natt kan det i sin tur leda till att färre tvingas till rotationstjänstgöring. Det är ett steg mot hälsosammare arbetstider, säger Camilla Henningsson.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida