”Neddragningarna präglas av kvinnofientlig syn”

I strid mot Region Skånes regler om att alla nya tillsvidareanställningar ska erbjudas som heltid har Ängelholms sjukhus börjat annonsera ut deltidstjänster. Uppdaterad kl 15.08.

? De metoder som landsting och kommuner runt om i landet börjat använda sig av för att spara pengar är oroväckande kvinnofientliga. Det är tydligt att de tänker sig att det är de redan lågt betalda kvinnorna i samhället som ska fixa ekonomin.

Det säger Susi Nilsson, ledamot av styrelsen i Vårdförbundets avdelning Skåne, med anledning av att Ängelholms sjukhus på senare tid har börjat annonsera ut deltidstjänster för sjuksköterskor.

? Som enskild händelse är det kanske inte så mycket att bråka om. Men det ska ses som en del av den tendens till den bakåtsträvande syn på kvinnors arbete som blir allt tydligare i landstingen, säger hon.

Som exempel tar hon alla de förslag på återgång till helgtjänstgöring varannan vecka som lagts fram på flera håll i landet. På andra håll får personalen inte längre lägga egna scheman. Och i landsting efter landsting görs kraftiga neddragningar utan tillstymmelse till konsekvensbeskrivningar, vilket ytterst drabbar personalen ? läs kvinnorna ? hårt.

Deltidstjänster

Region Skånes fullmäktige beslutade i november 2003 att ”Från och med 2004 får inga nya tillsvidareanställningar annonseras som deltidstjänster”.

Den som först reagerade på annonseringen av deltidstjänster på Ängelholms sjukhus var Agneta Gustavsson, Vårdförbundets skyddsombud på sjukhuset. För cirka en vecka sedan skickade hon regionfullmäktiges beslut till personalchefen på sjukhuset. Hon har ännu inte fått svar.

Däremot noterar hon att det på regionens intranät senast i går annonserades ut ytterligare några nya deltidstjänster för sjuksköterskor. Erbjudandet gäller visstidsanställningar på 75-100 procent samt en deltid på natten.

? Det visar att personalchefen över huvud taget inte har lyssnat på våra synpunkter, säger Agneta Gustavsson som inte minst reagerar över ordalydelsen i annonserna. Samtliga avslutas med påståendet att: ” Region Skåne strävar efter jämn könsfördelning….”

? En jämn könsfördelning kan du inte få om du utannonserar deltider. Det finns ingen man som söker en sådan tjänst. Är man ensamstående kan man i dag inte försörja sig på en deltid.

Personalchefen Dan Håkansson, förklarar att den deltid som annonserades ut i går egentligen bara handlar om en nattjänst och att det då är ok med deltid. Att de däremot tidigare har annonserat ut några deltidstjänster på dagtid betecknar han som ”olyckliga omständigheter” beroende på den pressade ekonomin på sjukhuset.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida