Skaraborgs sjukhus

Nu ska flextid oftare räknas som övertid

Nu ska flextid oftare räknas som övertid
Det fackliga fotarbetet har varit intensivt och diskussionerna många, säger Lene Lorentzen. Foto: Ulrika Helgesson

Vårdförbundets avdelning i Västra Götaland har lyckats driva igenom ett nytt flextidsavtal på Skaraborgs sjukhus. Avtalet innebär att flextid oftare räknas som övertid och att flextid inte längre kan strykas.

Vårdförbundet och arbetsgivaren på Skaraborgs sjukhus har tecknat ett nytt avtal med en generösare definition av vad som ska räknas som övertid. Enligt Lene Lorentzen, styrelseledamot i avdelning Västra Götaland, är avtalet en facklig framgång.

– Nu är det äntligen påskrivet och vi är glada. Det är ett avtal som innebär bättre ersättning, men också mer tid till återhämtning, i och med att övertid innebär komp som kan tas ut i ledighet, säger hon.

I över två år har Vårdförbundet kämpat för en ny tolkning av vad som ska räknas som flextid och vad som är övertid. Flextiden ger bara ersättning timme för timme, medan övertidsersättning är reglerad i allmänna bestämmelser, ab, och ger väsentligt mycket mer.

En ny tolkning

En patients hälsotillstånd kan kräva att en sjuksköterska, som är på väg att gå av sitt ordinarie arbetspass, måste stanna kvar och vårda patienten. Det kan också bli nödvändigt att stanna för att dokumentera vad som har hänt. Vårdförbundets tolkning har hela tiden varit att sådant ska räknas som övertid – inte som flextid.

– Arbetsgivaren har gått med på att definiera det medarbetare inte kan välja att göra någon annan gång som övertid. För oss är det inte bara en fråga om ersättning utan också om att brister i organisationen nu blir tydligare, säger Lene Lorentzen.

Mycket övertid är ett tecken på att arbetsplatsen är underbemannad och det kräver åtgärder av annat slag. Ett steg på vägen mot det kan, enligt Vårdförbundet, vara att övertiden blir kostsam för arbetsgivaren.

Nu kan flextiden inte strykas

Avtalet som Vårdförbundet och arbetsgivaren på Skaraborgs sjukhus har skrivit under är ett vanligt kollektivavtal som kan sägas upp med tre månaders uppsägningstid av båda parter.

– När vi tog upp frågan för ett par år sedan var det bland annat för att medlemmar blev av med sin flextid genom att arbetsgivaren vid avstämningsperioden strök den tid som översteg flexbanken på tio timmar. Dessutom registrerades övertid ofta som flex. Det nya avtalet innebär att flextid som överstiger tio timmar kan flyttas över till nästa avstämningsperiod.

Läs också: Utbrett gratisarbete bland Vårdförbundets medlemmar

”Vi har pratat uppriktigt och förstår varandra”, är Lene Lorentzens beskrivning av relationen mellan Vårdförbundet och arbetsgivaren när det gäller flextiden. Men fortfarande – mycket övertid är ett tecken på brister i organisationen och på Skaraborgs sjukhus är det alltför vanligt med extra arbetspass.

– Ersättningen är bra och det är en sak, men viktigast är att medlemmarna mår bra så helst vill vi inte att det ska finnas någon övertid. Full bemanning är det som har högst prioritet.

Det nya flextidsavtalet börjar gälla den 1 januari 2018.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida