Nu ska parterna ägna sig åt arbetstidsvillkoren

Nu ska parterna ägna sig åt arbetstidsvillkoren
Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro är nöjd med beslutet att förlänga avtalet med SKL. Foto: Ulf Huett

Bättre arbetstidsvillkor och kompetensutveckling är nödvändigt för att komma tillrätta med sjuksköterskebristen, anser Vårdförbundets ordförande.

18 december 2014

Vårdförbundet och Fysioterapeuterna har beslutat att inte säga upp löneavtalet med arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL. Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro är nöjd med det beslutet.

– Jag tror inte att vi skulle kunna ha det samtalsklimat vi har med arbetsgivaren om arbetstider och verksamhetsutveckling om vi hade sagt upp avtalet, säger hon.

Även om löneutvecklingen fortfarande är en utmaning anser Sineva Ribeiro att fler numera förstår vikten av jämställda löner och hon ser tydliga tecken på att frågan finns på den politiska agendan.

– Dessutom litar jag på marknadskrafterna. Bristen på våra fyra professioner gör att arbetsgivarna måste värdera våra medlemmars kunskap bättre.

Oroar sig för bristen

Samtidigt är det just bristen hon ser som den stora utmaningen. Hon oroar sig både för vad den innebär för medlemmarnas kunskapsområden och för deras arbetsmiljö.

– Om våra specialister blir ännu färre är jag orolig för att vi tappar vårt kunskapsområde. Villkorsfrågorna är avgörande för att komma tillrätta med bristen. Så länge det inte finns någon lösning på frågan om hälsosamma arbetstider kan vi inte lösa kompetensförsörjningen, säger Sineva Ribeiro.

Prioriterad fråga

Villkoren för nattarbete har länge varit en prioriterad fråga för Vårdförbundet och arbetstidsfrågan finns med i de fortsatta diskussionerna med SKL, Vårdförbundet driver den tillsammans med flera fackförbund, bland annat Kommunal och Lärarförbundet.

– Arbetstiderna ryms inom de allmänna bestämmelserna, AB, och arbetsgivarna vill inte förhandla om det med enstaka förbund. Men vi har en protokollsanteckning om att nattarbetstidsfrågan är prioriterad. Det är viktigt – våra medlemmar sliter ut sig och pressen ökar. Något måste göras, säger Sineva Ribeiro.

Raster, villkoren för nattarbete och treskift, ersättning för jour, beredskap blir viktiga förhandlingsfrågor inom ramen för allmänna bestämmelser under 2015. Det är frågor som även SKL:s ordförande i förhandlingsdelegationen, Ingela Gardner Sundström, nu vill fokusera på.

Frågor med komplikationer

– Jag är glad att avtalet löper på så att vi kan fortsätta jobba med utvecklingen av villkoren för treskift och nattarbete. Det är svåra frågor som inrymmer komplikationer, till exempel vad olika lösningar kostar och om det ska vara lokala eller centrala arbetstidslösningar, säger hon

Ingela Gardner Sundström säger inte att arbetstidsfrågan är avgörande för att komma tillrätta med bristen på sjuksköterskor och andra grupper. Däremot säger hon att arbetsgivarna tar den på stort allvar.

– Det är viktigt att vi erbjuder arbetstidsvillkor som innebär att man kan förena arbete med sitt övriga liv. Arbete dygnet runt innebär påfrestningar och om många väljer bort sådant arbete innebär det en risk för medborgarna – vilket gör det ännu viktigare att hitta en lösning, säger hon.

Hur tycker du att Vårdförbundets medlemmar borde kompenseras för sitt arbete under nätter och andra obekväma tider?

– Det vill jag verkligen inte uttala mig om här och nu. Jag kan bara säga att Vårdförbundet driver arbetstidsfrågan med kraft och nu är det viktigt att vi driver den tillsammans, säger Ingela Gardner Sundström.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida